Zinību dienas svētki 1. septembrī

2021. gada 1. septembrī Siguldas Valsts ģimnāzijā notiks Zinību dienas svētki.

Plkst. 10.00 skolas iekšpagalmā klasei norādītajā vietā kopā ar klases audzinātāju pulcējas 7. – 9. klases. Pēc pasākuma klases stunda.

Plkst. 11.00 skolas iekšpagalmā klasei norādītajā vietā kopā ar klases audzinātāju pulcējas 10. – 12. klases. Pēc pasākuma klases stunda.

Pasākumā piedalās skolēni, skolotāji, skolas darbinieki. Vecākus lūdzam pasākumu neapmeklēt. Lietus gadījumā pasākums notiks skolas lielajā zālē.

Pasākumā skolas iekšpagalmā sejas maskas nav jālieto. Ja pasākums notiks skolas iekštelpās, sejas maskas jālieto visiem skolēniem un skolas darbiniekiem. Zinību dienā katram skolēnam klases audzinātājs izsniegs divas vairākas reizes lietojamās sejas maskas. Sejas maska visiem skolēniem un skolas darbiniekiem jālieto skolas koplietošanas telpās.

Skolā un tās teritorijā jāievēro epidemioloģiskās drošības noteikumi.

Pasākuma laikā tiks fotografēts.