Mūžībā devies bijušais SVĢ direktors Vilnis Trupavnieks

Esam saņēmuši skumju ziņu… 2021. gada 20. oktobrī mūžībā devies ilggadējs mūsu skolas direktors Vilnis Trupavnieks (1949 – 2021). 40 gadu garumā, kurus nostrādājis Siguldā, Vilnis izmēģinājis visas pedagoga profesijas šķautnes, jo bijis gan sporta skolotājs, gan klases audzinātājs, gan direktora vietnieks, gan 21 gadu (1994 – 2015) – Siguldas Valsts ģimnāzijas direktors. 

Mēs, skolotāji un skolas darbinieki, Vilni pazinām kā cilvēku, kuram piemita ne tikai liela atbildības un pienākuma izjūta, vadot skolu, bet arī dziļa cilvēcība un sirsnība ikdienišķā saskarsmē, kā arī patiesas rūpes par ikvienu skolai piederīgo. 

Vilnis bija klātesošs katrā skolas dzīves stundā, minūtē un sekundē. Atceramies darbadienu agro rītu mirkļus, kad visi – gan skolēni, gan skolotāji – steidzāmies uz pirmo stundu, jo pie durvīm allaž sagaidīja Direktors… Kavēt nedrīkstēja. Vilnis skolā ieradās pirmais un bieži vien mājās devās pēdējais. Viņam bija svarīgi pašam ar savu klātbūtni pārliecināties, ka skolā viss ir kārtībā.  Un bija.

Vilnim aizejot pelnītā atpūtā, teicām viņam paldies par kopā pavadītajiem gadiem, dāvinājām viņa mīļākos ziedus – tumšsarkanās rozes – un visi kopkorī dziedājām “Mēmo dziesmu”… Ej un dedz, sadedz, savu balsi meklējot. Tikai savu balsi vienīgo… Šodien dziļās skumjās atkal to sakām gan savās domās, gan skaļi. Sirsnīgs paldies, Direktor! Sirsnīgs paldies, Vilni… Un lai Tev viegls ceļš aizejot …

Šajā grūtajā laikā visdziļākā līdzjūtība visiem Vilnim tuvajiem – sievai un mūsu kolēģei Līgai Trupavniecei, dēliem un viņu ģimenēm, radiniekiem un draugiem.

Siguldas Valsts ģimnāzijas kolektīvs