“Laikmets, personība, raksturs” – starppriekšmetu sadarbības projekts

“Laikmets, personība, raksturs” – starppriekšmetu sadarbības projekts

Starppriekšmetu sadarbības projekts “Laikmets, personība, raksturs” tika realizēts 10.klašu skolēniem,  lai radītu izpratni par laikmeta vēsturiskajiem notikumiem, izvēli ekstremālās situācijās, kā arī analizētu spēcīgu personību tās attīstībā. “Skolas somas” ietvaros izglītojamajiem bija iespēja noskatīties latviešu spēlfilmu “Emīlija. Latvijas preses karaliene” un mēģināt izprast vēsturisko kontekstu un cilvēku rīcību. 

10.c klases skolnieces Evelīna un Annija uzskata: “Ļoti interesanti bija uzzināt un tieši redzēt kādu no vēstures notikumiem. Filma vairāk palīdzēja izjust tā laika cilvēku, apstākļus, vērtības, intereses utt. Filma paliek daudz labāk atmiņa nekā stāstītais. Šāds mācību process rada interesi.” 

Sadarbojoties dažādu priekšmetu pedagogiem (literatūra, sociālās zinātnes un vēsture, kultūras pamati, audzināšana), tika apskatīts laikmets un personība no dažādiem aspektiem. Darbs pie projekta turpināsies nākamajā semestrī, iepazīstoties ar Laimas Muktupāvelas romāna “Mīla. Benjamiņa” fragmentiem. Kompetenču izglītība dod iespēju skolotāju radošai sadarbībai mācību satura dažādošanai un projektu realizēšanai. 

Paldies projektam “Latvijas skolas soma” par finansiālu atbalstu projekta norisē!