Pedagoģiskās prakses stundas ģimnāzijā

Pedagoģiskās prakses stundas ģimnāzijā

Aprīļa mēnesī 10.d. klasi palīdzēja audzināt mūsu skolas absolvents Andrejs Martinsons, kurš izvēlējies matemātikas skolotāja profesiju un ģimnāzijā veica klases audzinātāja pedagoģisko praksi. Andrejs iepazinās ar klases audzinātājam nepieciešamo dokumentāciju, piedalījās audzināšanas stundās un arī pats droši un pārliecinoši vadīja audzināšanas stundas.

10.d. klases skolēni ir uzrakstījuši uzmundrinājuma vārdus Andrejam un pārdomas par to, kādu viņi vēlētos redzēt jaunu skolotāju skolā. Lūk, daži no novēlējumiem:

  • Jaunam skolotājam jābūt emocionāli stipram, ar labu humora izjūtu. Es novēlu, lai Tev viss izdodas un nepadodies!
  • Jaunam skolotājam jābūt aktīvam, ieinteresētam savā priekšmetā, atsaucīgam, pretimnākošam. Andrejam piemita lielākā daļa šo īpašību. Andrejs ir malacis!
  • Mācot skolēnus, neliec justies viņiem kā muļķiem. Spēj atvērt savu emocionālo pusi, lai skolas darbs nav saistīts ar garlaicīgo rutīnu!
  • Kādam jābūt jaunam skolotājam? Asprātīgam, neuzstājīgam, protams, gudram (zinošam), strādīgam, jaukam, loģiskam. Andrej, turies!

Informāciju sagatavoja 10.d.klases audzinātāja Inese Berga