Siguldas Valsts ģimnāzijā konkurss “Es un ES” Eiropas dienas noskaņās

Gatavojoties Eiropas dienai

Siguldas Valsts ģimnāzijā konkurss “Es un ES” tika organizēts 26.aprīlī un domāts  tieši 9. klašu skolēniem ar mērķi – padziļināt skolēnu zināšanas par Eiropas Savienību, tās institūcijām un realizēto politiku. Gatavošanās konkursam veicināja dziļāku izpratni par ES Parlamenta darbu un Latvijas deputātu sasniegumiem. Konkursa uzdevumi bija saitīti ar ES kā valstu savienību, tās ekonomisko un monetāro politiku, paplašināšanās iespējām. Tikpat nozīmīgs ir Latvijas ceļš uz ES, kas sākās ar Neatkarības deklarācijas pieņemšanu – šogad svinēsim jau 32. gadadienu. Konkursu gatavoja un vadīja žūrija – Siguldas Valsts ģimnāzijas 12.b klases skolēni, skolas politikas olimpiādes uzvarētāji: A.Zaperecka, E.K.Veidenbauma, S.Suhānovs, M.Ceriņš, G.M.Garkalna un K.Zoltnere.

 Spraigā sacensībā 1. vietu ieguva 9. c klases komanda ( audzinātāja I.Vārpiņa). Tikai par vienu punktu atpalika un 2. vietu ieguva 9. b klases komanda ( audzinātāja V.Luža ), bet 3. vietu ieguva 9. a klases komanda ( audzinātāja K.Apine). Atzinību ieguva 9.d klases komanda ( audzinātāja I.Zlaugotne). Arī līdzjutējiem savās klasēs bija doti uzdevumi, ko visas klases veica ar maksimālo punktu skaitu!

 Komandām, gatavojoties konkursam, bija iespējams izmantot atbalsta materiālus par Eiropas Savienību, ko sagatavoja skolas IMC un tie bija pieejami visiem skolas bibliotēkā.

Paldies 9. klašu audzinātājām un konkursa žūrijai!

Informāciju sagatavoja:

Sabiedrisko zinātņu  MC vadītāja A.Ūdre