Eksakto zinātņu dienas 2022 konkurss

Pēc ilgākas pauzes tika rīkots konkurss Eksakto zinātņu diena 2022. Skolēniem bija jāizpilda atlases kārta, kurā bija jautājumi no bioloģijas, ķīmijas, fizikas, ģeogrāfijas, programmēšanas. Otrajā kārtā skolēniem bija jāizveido videoklips par tēmu “21.gadsimta nozīmīgākie izgudrojumi/ tehnoloģijas/ atklājumi”. No Siguldas Valsts ģimnāzijas tika divas komandas “Arsēns” un “Bārnija hlorīds” uz finālu, no 30 komandām tika atlasītas un uzaicinātas 15 labākās komandas visās kārtās. Fināla kārtā skolēni piedalījās dažādās sekcijās, kur visai komandai kopā bija jāpilda uzdevumi, kā rezultātā tika noskaidroti aktīvākie un spēcīgākie. Mūsu abas komandas ieguva jaunu pieredzi, prasmi strādāt komandā un jauki pavadīja laiku.

Skolēnu atziņas

“Jā, valsts mēroga konkurss, piesakās tas, kurš grib. Eksakto zinātņu jomā, t.i bioloģija, matemātika un fizika, ģeogrāfija, ķīmija un IT. Jā, tikām cauri 3 roundiem – atlases, video un fināls – Rīgā. Atlases kārtā piedalījās 50, otrajā kārtā tika 30, bet trešajā – 15. Palikām gan tikai 10. , komandā- Elza Sīle (kapteine), Matīss Gercāns, Lukass Pušņins, Evelīna Balode un Agate Tamoviča.”
“Eksakto zinātņu dienā piedalījāmies pirmo reizi. Tā bija lieliska iespēja saprast mūsu stiprās un vājās puses, kā arī saliedēties kā komandai. Piedalīšanās mērķis nebija iegūt godalgotas vietas, bet gan iegūt jaunu pieredzi un saliedēties kā cilvēkiem komandas ietvaros. Komanda piedalījās – Betija Butkus, Jānis Roze, Ivars Melnis, Bruno Polis. Vēlamies teikt paldies organizatoriem un mūsu mentorei un atbalstītājai skolotājai Ilonai Brakovskai!”