Izcils sniegums Siguldas novada radoši pētniecisko darbu lasījumos

Lepojamies ar Siguldas Valsts ģimnāzijas skolēnu un skolotāju sasniegumiem! Apsveicam!

Skolēnu radoši pētnieciskās darbības mērķi ir rosināt skolēnos interesi par Siguldas novada kultūras, vēsturiskajiem, ekonomiskajiem un citiem procesiem; sekmēt skolēnu patriotisko audzināšanu; veidot skolēnu iemaņas patstāvīgam izziņas un izglītošanās procesam, – pētnieciskās darbības galvenie uzdevumi ir sadarboties ar Siguldas novada iestādēm, iepazīties ar projekta un pētnieciskā darba būtību, organizāciju un metodēm, izkopt patstāvīgā darba iemaņas, pilnveidot prasmes informācijas ieguvē, datu apstrādē un analīzē, apgūt prasmi projekta noformēšanā un prezentēšanas prasmi. Darbi tiek vērtēti vairākās vecuma grupās, kurām atbilstoši ir noteikti arī noformējuma un prasību kritēriji.