12. c klases skolnieces darbs piedalījies Siguldas novada Koprades laboratorijā

12. c klases skolnieces darbs piedalījies Siguldas novada Koprades laboratorijā 

Koprades laboratorijas, maija ekspozīcijas. Siguldas novada etnogrāfiskajam tautastērpam veltīta ekspozīcija, Siguldas Valsts ģimnāzijas 12. klases skolnieces Adelīnas Andersones zinātniski pētnieciskais darbs. Foto – Ginta Zīverte