Aicinām darbā direktora vietnieku informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā

Direktora vietnieks informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā

Profesijas kods: 1345 09

Mēnešalga: 1380

Darbu uzsākt no 1.augusta

Būtiskākie pienākumi:

Veidot, uzturēt izglītības iestādes informācijas sistēmas

Organizēt jaunu informācijas apstrādes sistēmu ieviešanu

Vadīt sadarbības projektu un pārmaiņu ieviešanu IKT jomā

Izstrādāt un piedalīties publisko iepirkumu procedūrās IKT jomā, t.sk. darbs ar EIS

Nodrošināt iestāde darbinieku kompetences pilnveidi IKT jomā

Administrēt pedagogu tarifikācijas datus VIIS

Pārstāvēt iestādi sadarbībā ar pašvaldību IKT jautājumos

Tiešā padotībā: datorsistēmu administrators

Prasības pretendentam

Vismaz pirmā līmeņa augstākā izglītība attiecīgajā nozarē (koledža).

Pieredze un zināšanas datortīkla administrēšanas un IKT resursu pārvaldības jautājumos.

Mēs piedāvājam
Plašas darbinieka sociālā atbalsta iespējas, t.sk. veselības apdrošināšanu.

Darba novērtēšanas prēmiju, atvaļinājuma pabalstu un papildatvaļinājumu.

Iespēju strādāt ļoti modernā un labiekārtotā darba vidē.

Demokrātisku un uz attīstību vērstus darba apstākļus.

Iespējas sevi pilnveidot, savienot darbu ar izaugsmi.

Turpmāko atalgojuma pieaugumu.

Dienesta dzīvokli – individuāla vienošanās atbilstoši pašvaldības kritērijiem.

Savu CV līdz 22.jūnijam sūtīt uz rudolfs.kalvans@svg.lv.

Vairāk informācijas par vakanci: 29625872