Apbalvotas “Gada klases” 2021./2022.m.g.

Lepojamies  ar Siguldas Valsts ģimnāzijas “Gada klases” balvas ieguvējiem. Pamatskolas posmā tā ir 7. e klase un klases audzinātāja Solvita Lapiņa, vidusskolas posmā balvu saņēma 10. a klase un audzinātāja Inta Romanovska. “Gada klases” balvā saņēma Siguldas novada pašvaldības apmaksātu ekskursiju klases izvēlētajā maršrutā. Skolēnus un skolotājas š.g. 31. maijā sveica Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.