Skolēnu radošie darbi par nacionālo identitāti

Skolēnu radošie darbi par nacionālo identitāti

10.b. un c. klašu skolēni kultūras pamatu stundās tēmu par nacionālo identitāti apguva radoši, izmantojot komiksu veidošanu. Komikss ir mākslas izteiksmes veids, viedokļu un domu paušanas instruments, kas izgaismo kādu problēmu uzskatamā veidā. Komiksa izstrādei ir savi noteikumi un kritēriji, tas sastāv no teksta un zīmējuma, kuri viens otru papildina. Var teikt, ka komikss ir kino cilvēkiem ar iztēli.

Nacionālās identitātes saglabāšana un  kopšana ir aktuāla tēma. Skolēniem, veidojot komiksu sižetus, bija iespēja meklēt un analizēt informāciju, no kādām lietām veidojas nacionālā identitāte, kāpēc nacionālā identitāte ir jāsaglabā.

Ar darbu autoru laipnu atlauju tiek pievienoti daži skolēnu izstrādātie komiksi. Paldies Ievai Lācei, Uģim Začestam un Robertam Kanajevam-Salnajam( 10.c.), Līvai Skromanei un Elizabetei Arājai (10.b.) par atļauju publicēt savus radošos darbus!

Prezentācija pieejama ŠEIT

Informāciju sagatavoja kultūras pamatu skolotāja Inese Berga