Metodiskā darba prioritāte – pašvadīta mācīšanās

2022./2023.m.g. Siguldas Valsts ģimnāzijas kā metodiskā darba prioritāte izvirzīta pašvadīta mācīšanās, ņemot vērā skolēnu turpmākas attīstības vajadzības un jaunā satura ieviešanas procesa norādes. Atsaucoties uz Skola2030 norādēm: “Pašvadīta mācīšanās ir process, kurā skolēns apzināti darbina un lieto domāšanas, emocionālo procesu un uzvedības regulēšanas rīkus, lai pats sistemātiski apgūtu jaunas zināšanas un prasmes. Labas pašvadītas mācīšanās prasmes ir būtisks pamats, lai pēc skolas beigšanas, turpinot mācības augstskolā vai uzsākot profesionālas darba gaitas, jaunietis spētu pats sevi motivēt apgūt jaunas lietas, mācētu bez citu pamudinājuma plānot savu mācīšanos, vadīt to un novērtēt savus sasniegumus, lai tos pats uzlabotu.”

Mācību gada sākumā skolēni kopā ar klases audzinātāju un mācību priekšmeta pedagogiem veidoja plakātus,lai atspoguļotu izpratni par pašvadītas mācīšanās procesu.