Skolēni piedalās pilotprojektā tehnoloģiju ieviešanai ikdienas mācībās

2022./2023. mācību gadā Siguldas Valsts ģimnāzijā 7. b klasē tiks īstenots pilotprojekts 1:1 modeļa ieviešanai – šis modelis paredz, ka katram skolēnam tiks nodrošināts portatīvais dators Chromebook, lai  skolēni varētu izmantot tehnoloģijas ikdienas mācību procesā skolā.

Pilotprojekta laikā izglītības iestādē 4 mācību priekšmeti tiks īstenoti atbilstoši 1:1 modelim ar mērķi sagatavot metodiskos atbalsta materiālus 1:1 modeļa ieviešanai Latvijas skolās. Pilotprojektā paredzēts apkopot pedagogu izmantotos mācību līdzekļus, uzdevumus un vērtēšanas piemērus, kā arī izveidot 36 stundu kursu skolotājiem par 1:1 modeļa ieviešanu. Šis kurss ietvers gan video piemērus, gan rokasgrāmatu pedagogiem mācību darba organizēšanai, izmantojot 1:1 modeli.

Pilotprojekta darba grupa Siguldas Valsts ģimnāzijā skolotājas: Solvita Lapiņa, Solveiga Akmentiņa, Iveta Celmiņa, Ilze Kolesņikova un mentors Inese Zlaugotne, kuras sadarbosies ar Siguldas Pilsētas vidusskolas kolēģiem.

Projektu īsteno sadarbībā ar  Siguldas Tehnoloģiju izglītības centrsu.

Pirmā mācību stunda – latviešu valoda, pieslēgšanās sistēmai un datora iespēju apzināšana.