Vecāku sapulce

Tikšanās ar klases audzinātāju, Skolas padomes pārstāvja izvirzīšana.

8. a klase 305. kab.

8. b klase 301. kab.

8. c klase 304. kab.

8. d klase 304.kab.

8. e klase 308. kab.

9. a klase  303. kab.

9.b klase 211. kab.

9. c klase 214. kab.

9. d klase 210. kab.

11. a klase  207. kab.

11. b klase 215.kab.

11. c klase 409. kab.

11. d klase 208. kab.

12. a un 12. c klase 306. kab.

12. b klase 309. kab.

12. d klase 209. kab.