SVĢ – labākā ģimnāzija ārpus Rīgas

SVĢ – labākā ģimnāzija ārpus Rīgas

Lepojamies un esam gandarīti, ka Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitingā, ņemot vērā 2021./2022. gada centralizēto eksāmenu rezultātus 12. un 11. klasē, Sigudas Valsts ģimnāzija ir 1. vietā ārpus Rīgas, bet kopvērtējumā valstī ierindojas 5. vietā. Šis ir skaists un spēcīgs apliecinājums  SVĢ profesionalitātei, kvalitatīvam mācību un audzināšanas darbam, kas katram skolēnam ļauj sasniegt augstus rezultātus. Paldies aizvadītā gada absolventiem, 11. klašu skolēniem un skolotājiem par izcilu sniegumu centralizētajos eksāmenos.