Starpdisciplināra projekta «Sigulda aizrauj! « 8. klasēm noslēguma konference

Pašvadīta mācīšanās – Starpdisciplināra projekta «Sigulda aizrauj! « 8. klasēm noslēguma konference

Projekta mērķis bija virzīt pašvadītas mācīšanās procesu, kurā skolēni ir spējīgi lietot domāšanas, emocionālo procesu un uzvedības regulēšanas rīkus, lai sistemātiski orientētu sevi uz personisko prasmju un projektā izvirzīto mērķu sasniegšanu. Starpdisciplinārais projekts tika virzīts un tajā piedalījās ģeogrāfijas, datorikas un sociālo zinību skolotāji. Visām 8. klasēm bija nepieciešams sadarboties pāros vai grupās, izveidot videomateriālu un bukletu – reklamējot Siguldas novadu tūristiem. Sasniedzamie rezultāti atšķirās, bet kopumā tie tika virzīti uz projekta mērķi.
Tā ģeogrāfijā skolēniem bija nepieciešams zināt un mācēt atšķirt dabas un cilvēku veidotos tūrisma resursus, veidot izpratni par resursu nozīmi un ilgtspējīgu saglabāšanu. Datorikā – attīstīt prasmes savas vai citu ieceres realizācijai pēc izveidota scenārija filmēt, fotografēt un atrast vai ierakstīt audio, veikt iegūto materiālu pēcapstrādi, izveidot videostāstu un saglabāt to atbilstoši lietošanas mērķim. Sociālās zinībās – iekļaujot tūrisma sektorus un produktus – transportu, naktsmītnes, ēdināšanu un ar to saistītās izmaksas, veikt aprēķinus un izveidot bukletu.
Projekta noslēgumā skolēni reflektēja par savu mācīšanos jeb apzināti sprieda par savas mācīšanās darbībām, veicot SVID analīzi.
23. janvārī – noslēguma konferencē uzstājās katras klases labāko darbu autori un saņēma Atzinības rakstus. 8.a klasē bukletu prezentēja D.Anspoka un L.Grundmane, 8.b klasē – A.Valtere un L.K.Vanaga un 8.d klasē – D.Tillere un A.Bukša. Labāko videostāstu autori ir 8.b – H.Polis un M.Staģis, 8.a – E.A.Rungēvica un L.Petrovska, bet 8.d klasē – M.Balode un P.L.Bauze.
Kā labākie autori gan bukletu prezentācijā, tā arī videostāstā bija 8.c klases skolēni K.E.Zīle un R.Pančenko, bet 8.e klasē – L.Skuja un M.Cauce.
Paldies 8. klašu skolēniem par atsaucību un radošumu, bet skolotājiem un audzinātājiem par ieinteresētību un nopietnu darbu, lai pašvadītās mācīšanās process, veidojot šo projektu, izdotos.


Informāciju sagatavoja: Sociālo zinību skolotāja A.Ūdre