Barikādēm – 32

Barikādēm – 32
Audzināšanas stundā kopā pulcējās 8.a un 8.d .klašu skolēni un viņu audzinātājas, lai iepazītos un uzzinātu par notikumiem, ko dēvējam par barikāžu laiku Latvijas neatkarības atgūšanas procesā. Latvijas Tautas frontes mītiņā un vēlāk valdības organizētās barikādēs piedalījās Latvijas neatkarības aizstāvji no visiem novadiem. Tas bija unikāls nevardarbīgas pretošanās paraugs un reizē satraukumu pilns laiks, kad kopā pulcējās visi, kuri savā sirdī loloja ideju par brīvu Latviju.
Barikādes Rīgā sāka celt 1991.gada 13. janvāra vakarā. To mērķis bija aizsargāt Augstākās padomes ēku, televīziju, Daugavas tiltus un citus stratēģiski svarīgus objektus.
Mēs daudz uzzinājām par tā laika notikumiem, ko mums izklāstīja I.Koļesnikova un A.Ūdre. Dzirdējām stāstu par situāciju barikādēs, jo skolotāja A.Ūdre ir pati tur piedījusies. Viņa parādīja pateicības rakstu un grāmatu „Cerību ugunskuri”, ko saņēma apbalvošanas pasākumā Barikāžu muzejā. Mēs pieminējām tos, kuri krituši barikāžu laikā, kā arī tos, kuri tur stāvējuši un sargājuši mūsu Latviju.
Lai iejustos tā laika atmosfērā, simboliski visi apēdām pa maizītei un padzērām tēju, ko bija sagatavojušas skolotājas, pieminot visus tos, kuri piedalījušies barikādēs.

 

 

 

 

 

 

 

Informāciju sagatavoja: 8.a klases skolniece Elza Šmitiņa