12. klašu Pēdējā zvana svētki

12. maijā Pēdējā zvana svētki kopā pulcēja 11. un 12. klašu skolēnus, lai draudzīgā atmosfērā svinīgi iezvanītu eksāmenu sesijas sākumu un mācību stundu finišu.

Pasākuma gaitā 12. klašu  skolēnus ar humoristiskiem priekšnesumiem sveica 11. klašu skolēni, attēlojot Žetonu vakara izrādes “Laižam ar’!” spilgtākos brīžus, kas 12. klašu skolēnos raisīja pozitīvas emocijas.

Skolēnus sveics skolas direkrors Rūdolfs Kalvāns, novēlot jauniešiem izcilus sasniegumus eksāmenos. Ceļavārdus eksāmenu sesijai deva arī 12. klašu audzinātāji: Ineta Dvinska, Arnita Čoiča un Jānis Bukins.

Nostalģiskas sajūtas 12. klašu skolēnos raisīja Laurenču sākumskolas ansambļa uzstāšanās, ļaujot gan ieklausīties pavasarīgās dziesmās par laimi, gan topošajiem absolventiem atcerēties, kā sākas mācības skolā.

12. klašu jauniešu runās izskanēja patiesi paldies vārdi skolas vadībai un skolotājiem, skolas darbiniekiem, kā arī viņu klašu audzinātājiem.

Liels paldies Laurenču sākumskolai par muzikālo sadarbību! Paldies 11. klašu skolēniem un viņu audzinātājiem par sirdssiltu un iedvesmojošu pasākumu!