Author
Arnita Čoiča

7. klases skolēni ieauž jaunā mācību gada laimīgās krāsas.

No 5.-13.septembrim kultūras centrā “Siguldas devons” norisinās   akcija “Satiec savu meistaru”, veltīta no paaudzes paaudzē pārmantotu prasmju apgūšanai. Interesenti tika  aicināti   iepazīties ar audēju darbu un  arī parādīts, kā no šķietami vairs nederīgām, vecām lietām top kas jauns. 7.b klases skolēni tikās ar Siguldas Tautas lietišķās mākslas studijas dalībniecēm. Lasīt vairāk →

Volejbolisti piedalīsies Latvijas skolu atlases sacensībās ISF Pasaules skolu čempionātam pludmales volejbolā

Siguldas Valsts ģimnāzijas skolēni piedalīsies Latvijas skolu atlases sacensībās ISF Pasaules skolu čempionātam pludmales volejbolā.

Rīgā 11. septembrī notiks Latvijas skolu atlase sacensības Pasaules skolu čempionātam pludmales volejbolā, kurš notiks 2021. gada maijā Izraēlā. Atlases sacensības notiek 3 vecuma grupās zēnu un meiteņu komandām. Lasīt vairāk →

Zinību dienas svētki Siguldas Valsts ģimnāzijā

Siguldas Valsts ģimnāzijas Zinību dienas svētki tika rīkoti mazliet netradicionāli. Epidemioloģisko nosacījumu dēļ atsevišķi pulcējās 7. – 9. klašu skolēni un 10. – 12. klašu skolēni.
Šogad bija īpaši svētki, jo pilnībā pabeigta skolas būvēšana, renovēšana un labiekārtošana. Siguldas Valsts ģimnāzijā skolēni turpmāk mācīsies savstarpēji savienotos divos korpusos  – Kvantu un Trohaja korpusā.
Lasīt vairāk →

Siguldas Valsts ģimnāzija īsteno epidemioloģiskās drošības pasākumus

Siguldas Valsts ģimnāzijas vadība, sadarbojoties ar Siguldas novada pašvaldību un tās izglītības iestādēm, ir izveidojusi iekšējos noteikumus, kuru  mērķis ir iestādes darbības ietvaros nodrošināt epidemioloģiskās drošības un pretepidēmijas pasākumus personu veselības aizsardzībai no SARS-CoV-2 koronavīrusa izraisītās COVID-19 slimības. Ar noteikumiem var iepazīties ŠEIT Lasīt vairāk →

Svinīgi izdoti dokumenti 9. klasēm

2020.gada 13. jūnijā apliecību par vispārējo pamatizglītību saņēma 71 Siguldas Valsts ģimnāzijas 9. klašu absolvents. Ņemot vērā vispārējo situāciju un valstī noteiktos piesardzības pasākumus, šogad dokumentu izdošanā piedalījās tikai 9. klašu skolēni un viņu skolotāji. Katra klase dokumentus saņēma un tika sveikta individuāli, īpašā, viņiem veltītā, svinīgā mācību stundā, kurā vēlreiz tika aicināti iesēsties pamatskolēna skolā. Lasīt vairāk →

Skolā realizē “Pumpurs” projekta aktivitātes

Siguldas Valsts ģimnāzija kopš  2020. gada 6.janvāri realizē Eiropas Savienības fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” atbalsta pasākumus. Tiek piedāvāts konsultāciju atbalsts jauniešiem mācību priekšmetā , transporta izmaksu segšana, dienesta viesnīcas un ēdināšanas izdevumu segšana projekta mērķa grupas jauniešiem. Lasīt vairāk →

Suminām SVĢ vērtību vēstnešus

Beidzoties mācību gadam, jau par tradīciju kļuvusi Siguldas Valsts ģimnāzijas vērtību vēstnešu sumināšana. Skolēnu un skolotāju balsojumā noskaidroti tie skolēni, kas pierādījuši sevi kā vienas no skolas vērtībām popularizētāji ikdienas mācību procesā skolā un ārpus tās.

Sveicam un lepojamies!

Vērtības SADARBĪBA vēstneši  –  Alēna Erele 12.c ; Oto Laiva 12.b

Vērtības RADOŠUMS vēstneši –  Rūta Alise Skuja 12.d; Paula Luīze Biteniece 12.a

Vērtības INTELIĢENCE vēstneši – Paula Malnača 10.a; Tomass Ozoliņš 11.a

Vērtības IZCILĪBA vēstneši – Beāte Marta Circene 12.a; Agnese Zaperecka 10.b
Vērtības ATBILDĪBA vēstneši – Beāte Beatrise Pētersone 7.c; Marta Veismane 8.a
Lasīt vairāk →

Mācību gada noslēguma svētki!

2019./2020. mācību gads Siguldas Valsts ģimnāzijas vēsturē bijis notikumiem bagāts. Veiksmīgi, jaunām zināšanām un prasmēm bagāti ritējis mācību process jaunajā Kvantu korpusā. Skolēni un skolotāji rūpīgi gatavojušies olimpiādēm novada un valsts līmenī, sekmīgi startējuši zinātniski pētniecisko darbu konferencēs, apliecinot savas zināšanas un prasmes augstā līmenī. Lasīt vairāk →