Author
Juta Upīte

Direktors R.Kalvāns par izglītības sistēmu

Rūdolfs Kalvāns: “Mūsu skolā viss ir kārtībā – algas ir saglabātas līdzšinējā līmenī vai pat paaugstinājušās. Uzskatu, ka man ir izdevies atbilstoši mērķdotācijas apjomam, kas jātarificē mēneša darba samaksās, pedagogu atalgojumu sakārtot gan tiesiski, gan motivējoši.”

Šis rudens Latvijas izglītības sistēmai nesis vairākas pārmaiņas – ieviests gan jaunais pedagogu algu modelis, gan Izglītības un zinātnes ministrijas ierosināti grozījumi vairākos izglītības jomu regulējošos tiesību aktos. Lasīt vairāk →

Valsts ģimnāzijām Latvijā 20

Šodien, 2016.gada 27.oktobrī, Siguldas Valsts ģimnāzijas direktors Rūdolfs Kalvāns kopā ar vadības pārstāvjiem apmeklēja Valsts ģimnāziju divdesmitgadei veltītu konferenci Valmieras sākumskolā.

Konferencē uzstājās Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis,  Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Ojārs Spārītis, filozofe Maija Kūle un  Valsts ģimnāziju absolventi. Lasīt vairāk →

SEB banka turpina SVĢ jauniešu izglītošanu finanšu pratības jautājumos

Izpratne par finansēm un ikdienas naudas patēriņu jaunam cilvēkam bieži vien ir lielāks izaicinājums, nekā varētu domāt, tādēļ arī šogad turpinām sadarbību ar SEB banku, lai Siguldas Valsts ģimnāzijas skolēniem piedāvātu izglītojošu semināru – viegli uztveramu mācību stundu par ienākumu un izdevumu plānošanu, kā arī karjeras attīstību un izaugsmi ekonomikas mācību stundu programmas ietvaros. Lasīt vairāk →

Siguldas Valsts ģimnāzijas direktors pārstāv skolu vadības viedokli Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā

Rīt, 26.oktobrī, Siguldas Valsts ģimnāzijas direktors Rūdolfs Kalvāns piedalīsies Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdē saistībā ar plānotajiem grozījumiem Izglītības likumā un plānoto finansējumu izglītībai un zinātnei valsts budžetā 2017.gadam. Pārstāvot nozares iestāžu vadītāju viedokli, R.Kalvāns aizstāvēs iestāžu intereses jautājumos par ļoti pretrunīgajiem pedagogu lojalitātes grozījumiem un citām paredzētajām tiesiskajām izmaiņām, kas tiešā veidā tuvākajā nākotnē ietekmēs skolu darbību. Lasīt vairāk →

Reģiona pedagogi pulcējas ikgadējā metodiskajā konferencē Siguldas Valsts ģimnāzijā

Šodien, 2016.gada 25.oktobrī, Siguldas Valsts ģimnāzijā norisinājās ikgadējā reģionālā metodiskā konference “Mērķtiecīga vērtīborientētas, tikumiskas un patriotiskas personības veidošana mācību un audzināšanas procesā”, ko apmeklēja teju 200 Siguldas reģiona pedagogi.

Konferenci ar uzrunu atklāja direktors Rūdolfs Kalvāns, turpinājumā par skolas lomu personības vērtību audzināšanā runāja psiholoģijas doktore, Latvijas Universitātes docente un psiholoģe Baiba Martinsone, bet ar skolas vērtību definēšanu un integrēšanu mācību un audzināšanas procesā iepazīstināja Rīgas Juglas vidusskolas direktore Aija Melle. Lasīt vairāk →

11.c klases skolēni iejūtas skolotāju ādā

21.oktobrī, pēdējā skolas dienā pirms brīvlaika, Siguldas Valsts ģimnāzijas 11.c klases humanitārās programmas skolēni mācību procesa ietvaros apguva tēmu “Drošības noteikumi uz ceļa, dzelzceļa tuvumā un automašīnā”. Rezultātā tika gatavoti plakāti par atstarotāju izmantošanu, ceļu šķērsošanu un drošību dzelzceļa tuvumā, kā arī uzvedību transportā. Lasīt vairāk →

Jaunie skolēni godam iesvētīti

Šajā nedēļā, no 18. līdz 21.oktobrim, Siguldas Valsts ģimnāzijā norisinājās 10.klašu skolēnu pilnvērtīga uzņemšana skolas dzīvē jeb iesvētības. Par jautrību un tematiku visas nedēļas garumā bija parūpējušies 11.klašu skolēni kopā ar skolēnu padomi. Iesvētāmajiem tika doti dažādi uzdevumi,  starpbrīžos skanēja dziesmas iesvētāmo izpildījumā. Lasīt vairāk →

Skolēni piedalās E-Twinning projektā

E-Twinning projekta ietvaros no 2016.gada 13. līdz 14.oktobrim Siguldas Valsts ģimnāzijas 9.c klases skolēni kopā ar audzinātāju I.Upīti-Dambīti tikās ar saviem projekta partneriem Vaboles vidusskolā. Projekts sākās neklātienē, veidojot matemātikas viktorīnu Socrative.com vidē, to tulkojot krievu valodā un pildot partneru uzdevumus. Lasīt vairāk →

Deju kolektīvs “Vizbulīte” izdejo durvju burvību

Sestdien, 15.oktobrī, Siguldas novada Kultūras centrā notika deju kolektīva „Vizbulīte” atmiņu koncerts „Durvju burvība”.

Katru rudeni deju kolektīvs „Vizbulīte” ar atmiņu koncertu atvadās no saviem dejotājiem. Šogad tie bija pieci – četras meitenes un viens puisis. Koncerta programma bija šo dejotāju izdomāta un tās laikā deju kolektīvs „Vizbulīte” sveica un godināja kolektīva absolventus. Lasīt vairāk →

Skolotāji un skolēni izglītojas par autortiesībām

Piektdien, 14.oktobrī, Siguldas Valsts ģimnāzijā notika seminārs novada skolotājiem un  klašu audzinātājiem par aktuālu tēmu “Autortiesības un blakus tiesības izglītībā”. To vadīja Autortiesību un komunicēšanas konsultāciju aģentūras/Latvijas Autoru apvienības (AKKA/LAA) un Latvijas Izpildītāju un producentu apvienības (LaIPA) darbinieki. Seminārā skolotājiem tika sniegta informācija par autortiesību un blakustiesību jēdzieniem, aizsargājamiem darbiem, uzsverot autortiesību un blakus tiesību svarīgumu. Lasīt vairāk →