Author
Juta Upīte

Deju kolektīvs “Vizbulīte” izdejo durvju burvību

Sestdien, 15.oktobrī, Siguldas novada Kultūras centrā notika deju kolektīva „Vizbulīte” atmiņu koncerts „Durvju burvība”.

Katru rudeni deju kolektīvs „Vizbulīte” ar atmiņu koncertu atvadās no saviem dejotājiem. Šogad tie bija pieci – četras meitenes un viens puisis. Koncerta programma bija šo dejotāju izdomāta un tās laikā deju kolektīvs „Vizbulīte” sveica un godināja kolektīva absolventus. Lasīt vairāk →

Skolotāji un skolēni izglītojas par autortiesībām

Piektdien, 14.oktobrī, Siguldas Valsts ģimnāzijā notika seminārs novada skolotājiem un  klašu audzinātājiem par aktuālu tēmu “Autortiesības un blakus tiesības izglītībā”. To vadīja Autortiesību un komunicēšanas konsultāciju aģentūras/Latvijas Autoru apvienības (AKKA/LAA) un Latvijas Izpildītāju un producentu apvienības (LaIPA) darbinieki. Seminārā skolotājiem tika sniegta informācija par autortiesību un blakustiesību jēdzieniem, aizsargājamiem darbiem, uzsverot autortiesību un blakus tiesību svarīgumu. Lasīt vairāk →

Siguldas Valsts ģimnāzijas direktors tiekas ar ministrijas pārstāvjiem

Trešdien, 2016.gada 13.oktobrī, Valsts ģimnāziju vadības pārstāvji tika aicināti uz sanāksmi Izglītības un zinātnes ministrijā. To vadīja Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis, piedaloties Izglītības departamenta direktorei Evijai Papulei un departamenta direktora vietniecei vispārējās izglītības jomā Inetai Īvānei.

Galvenie sanāksmes jautājumi ietvēra plānotās izmaiņas Vispārējās izglītības likumā, jaunā pedagogu darba samaksas modeļa apspriešanu un kompetencēs balstīta izglītības satura ieviešanu. Lasīt vairāk →

Domes deputātu zāle iegūst jaunu veidolu Siguldas Valsts ģimnāzijā

Ņemot vērā plānoto rekonstrukciju Pils kompleksā, no šī gada 12.oktobra Siguldas novada Domes sēdes uz nenoteiktu laiku tiks organizētas jaunajā Deputātu zālē, kas atrodas Siguldas Valsts ģimnāzijas telpās.

Ciešā sadarbībā ar pašvaldības administrāciju skolas telpās ir iekārtota jauna, pievilcīga Deputātu zāle, kas nodrošinās arī Domes komiteju darbu, kā arī citas plašākas Domes sanāksmes. Lasīt vairāk →

Izglītojamie tiek aicināti pieteikties Patriotisko dziesmu konkursam

Siguldas Valsts ģimnāzijas izglītojamie tiek aicināti iesniegt dziesmu pieteikumus ikgadējam Patriotisko dziesmu konkursam, kas veltīts Lāčplēša dienai un Latvijas valsts dibināšanai.

Dalībnieki tiek vērtēti divās kategorijās: klašu priekšnesumi un individuālo izpildītāju priekšnesumi (1-3 izglītojamie, var būt no dažādām klasēm).

Pieteikumu ar dziesmas nosaukumu iesniegt līdz 4.novembrim Lasīt vairāk →

10.c klases skolēni darbojas brīvprātīgi

Sestdien, 8.oktobrī, Siguldas Valsts ģimnāzijas 10.c klases skolēni kopā ar audzinātāju Ivetu Vārpiņu brīvprātīgi un čakli palīdzēja šonedēļ nodegušā dzīvokļa darbos. No rīta, ieejot dzīvoklī, nekas nebija redzams, jo viss bija melns – sienas, grīda, griesti un logi.

Kad skolēniem tika teikta pateicība par labo darbu, viņi uzsvēra – tas ir pats par sevi saprotams, ka ir jāpalīdz tiem, kam klājas grūti. Lasīt vairāk →

Valsts prezidents sveic starptautisko mācību olimpiāžu laureātus un skolotājus

“Ikviens starptautisks panākums ir apliecinājums, ka mums aug talantīga, spējīga un uzņēmīga jaunā paaudze. Paldies, ka esat likuši Latvijas vārdam izskanēt pasaulē!”

/Valsts prezidents Raimonds Vējonis/

Piektdien, 7.oktobrī, Valsts Prezidents Raimonds Vējonis Rīgas pilī svinīgi sveica starptautisko mācību olimpiāžu laureātus, kuru vidū bija arī Siguldas Valsts ģimnāzijas 12.a Lasīt vairāk →

Atpakaļ skolā

Siguldas Valsts ģimnāzijā jau kļuvis par tradīciju, ka absolventi rudens pusē apmeklē skolu un tiekas ar 12. klašu skolēniem. Tā darba nedēļas noslēgumā 12.b klases skolēniem bija iespēja tikties ar Latvijas Universitātes vēstures fakultātes studentu Eduardu Gailišu.

Eduards skolu absolvēja 2014.gadā Lasīt vairāk →