Dokumenti

Iekšējie noteikumi:

Reglamenti:

Izglītības programmas (no 2020./2021.m.g.): 
7. – 9. klase: 
10. – 12. klase: 
Izglītības programmas (no 2018./2019.m.g.):