Informācija par attālinātajām mācībām

Rīkojumi

17.04.2020. SVĢ direktora rīkojums par ārkārtas stāvokli un attālinātā mācību procesa organizāciju no 2020.gada 14.aprīļa līdz 12.maijam

16.03.2020. SVĢ direktora rīkojums par attālinātajām mācībām.

No 14.04. 2020. mainīts stundu saraksts

Stundu saraksts pieejams šeit.

SVĢ ieteikumi

SVĢ ieteikumi skolēniem un vecākiem

Ieskaišu un pārbaudes darbu grafiki

Attālināto mācību procesa laikā iespējamas dažādas izmaiņas ieskaišu un pārbaudes darbu grafikos, lai arī skolotājs par ieskaites vai pārbaudes darbu norises laiku skolēnus informē e-klases sistēmā, te pieejami grafiki.

Pārbaudes darbu grafiks 7. – 9. klase
Ieskaišu grafiks 10. – 12. klase

IZM aktualitātes

Aicinām regulāri lasīt aktuālo informāciju Izglītības un zinātnes ministrijas tīmekļa vietnē IZM aktualitātes

Rokasgrāmata skolām “Latvija māca un mācās attālināti!” (LV, RU) . 3 valodās pieejamie visi vizuālie materiāli (tiek papildināts, tiklīdz ir jauni) Rokasgrāmata skolām “Latvija māca un mācās attālināti!”

Visu laiku tiek papildināta noderīga informācija par #MāciesMājās IZM Mācības attālināti

Valstī izsludinātā ārkārtas stāvokļa dēļ visa aktuālā informācija par CE, eksāmenu un valsts pārbaudījumu norisi pieejama  Valsts izglītības satura centra tīmekļa vietnē .

Video pamācības attālinātam darbam

Materiāls saņemts no projekta “Valsts#196”.  Apmācības materiāls pieejams:

https://squalio.com/lv/darbs-attalinati/

Skolotāja Gunāra Kanberga pamācība Google Classroom lietošanai.  

Skolotāja G. Kanberga pamācība ZOOM lietošanai.

Skolotāja Jāņa Bukina pamācība par virtuālas satikšanās izveidošanu ar Google Meet palīdzību

Mācību darbs

Lai attālināts mācību darbs noritētu veiksmīgi, mums jābūt vienotiem savās prasībās un sniegumā. Lūdzu, respektēsim šos pamatnosacījumus, kas radušies darba gaitā: 

 • Ja par stundā plānoto darbu ir prasīta atgriezeniskā saite un  darbs nav iesūtīts, skolotājs lieto vērtējumu “nv“;
 • Ja par stundā plānoto darbu ir prasīta atgriezeniskā saite un darbs ir iesūtīts, skolotājs lieto vērtējumu ” i”/ “ni” atbilstoši kvalitātei;
 • Ja priekšmeta skolotājs kārtējā dienā stundā dot uzdevumus bez atgriezeniskās saites, bet konstatē, ka skolēns nav dienas laikā (līdz plkst. 17.00) ielogojies savā e-klases profilā, tad skolotājs šīs dienas mācību stundā atzīmē “n”.
 • 7.-9.kl. skolēniem darbu iesniegšana pedagoga noteiktajā dienā līdz plkst.17.00.
 • 10.-12.kl. skolēniem  darbu iesniegšana pedagoga noteiktajā dienā līdz plkst.20.00. 
 • Citus darbu iesniegšanas  laikus ( ārpus mācību stundu laikiem)  nevienai klašu grupai skolotājs nedrīkst norādīt, izņemot pārbaudes darbus, kas tiek plānoti mācību stundas laikā un tiem tiek norādīts ierobežots izpildes laiks!
 • Gan skolēniem, gan skolotājiem ievērot mācību stundu sarakstu, strādāt atbilstoši tam.
 • Par plānotu tiešsaistes stundu vai papildu iespēju uzdot skolotājam jautājumus par mācību procesu tiešsaistē, skolotājs informē skolēnu vismaz iepriekšējā dienā.
 • Skolēniem un skolotājiem lietot korektus iesūtīto un nosūtīto datņu  nosaukums (nosaukums/datums/autors ),  pedagogiem pārdomāt nosūtāmo datņu nosaukumus vai numerāciju, lai vieglāk uztvert uzdevumu secību.
 • Skolotājiem dot skolēniem precīzas un konkrētas norādes uzdevumu izpildei – darbu izpildes laiks (iesniegšana vai neiesniegšana), prasības, izpildes platforma, iesniegšanas veids utt.
 • Ievērot darbu izpildes termiņu – šīs dienas stunda vai nākamā paredzētā stunda.
 • Skolotājiem būt  pieejamiem konsultatīvajam darbam, arī  tiešsaistē, ja nepieciešams. Skolēnam laicīgi jāziņo skolotājam, ja obligāti nepieciešama konsultācija tiešsaistē.
 • Informācija par pārbaudes darbiem pieejama tiešsaistē, sadaļā “Ieskaišu grafiks vidusskolai”. Skolotājs par pārbaudes darbu rakstiski informē skolēnus e-klases sistēmā.

Atceries, ka Tev pieejams atbalsta materiāls ar vēl daudziem ieteikumiem veiksmīga attālinātā mācību procesa organizēšanā, skatīt šeit: SVĢ

SVĢ atbalsts skolēniem

 • Informējam, ka līdz šim Siguldas Valsts ģimnāzija pēc ģimeņu lūguma ir atbalstījusi 36 skolēnus, nodrošinot viņus ar attālinātā mācīšanas procesa veikšanai nepieciešamajiem datoriem. Iespēju un resursu robežās SVĢ turpina atbalstīt skolēnus. Ja nepieciešams atbalsts, sazinieties ar klases audzinātāju un direktora vietnieci Arnitu Čoiču e-klases sistēmā.
 • Ja skolēnam nepieciešams paņemt skolas telpu garderobes zonā atstātās mantas, aicinām skolēnu sazināties ar klases audzinātāju, ievērojot visus valstī noteiktos piesardzības pasākumus, šīs mantas var saņemt skolā.
 • Attālināto mācību procesa laikā skolēniem un viņu vecākiem tiek piedāvāts skolas psiholoģes Intas Kursītes un sociālā pedagoga Ārijas Nuķes atbalsts. Lai saņemtu šo atbalstu, lūdzu, sazinies ar psiholoģi vai sociālo pedagogu e-klases sistēmā.
 • Lai uzturētu skolas biedru un klases kopienas sajūtu, piedāvājam aktivitāti digitālā satikšanās “SVĢ mācās attālināti”.