Izziņas materāli

Tiešsaistes materiāli par karjeras izvēli, personību, interesēm

Individuālam un klases darbam

Aktuālais Izglītības ceļvedis 2023 pieejams ŠEIT

Kādu virzienu izvēlēties pēc 9. klases? 

Palīglīdzeklis, lai noteiktu piemērotāko virzienu, kurā mācīties pēc 9. klases. Tajā ietverti pieci populārākie virzieni – dabaszinību, inženierzinātņu, valodu un sociālo zinību, matemātikas un IT, mākslas un dizaina. Tests veidots, balstoties uz profesionālās darbības virzības noteikšanu, darba vidi un interesēm.

https://e-studijas.zrkac.lv/mod/hvp/view.php?id=1088

Lai palīdzētu bērniem atrast savu aicinājumu un nākamo profesiju, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija piedāvā 15 profesiju video stāstus, kuros jaunie speciālisti, uzņēmumu un organizāciju vadītāji stāsta un rāda par profesiju ikdienas izaicinājumiem.

Aicinām ar bērnu jomu saistītos speciālistus, skolotājus, vecākus, bērnu likumiskos pārstāvjus, bērnus un pusaudžus noskatīties video par profesijām un izmantot informatīvi-izglītojošos nolūkos.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLNLpMJStynulEVNh7-na2e1AJUfZMRjF3

NVA piedāvājums

Pašnoteikšanās metodikas karjeras izvēlē un plānošanā”

Ar šo anketu var sākt sevis izpēti, lai iegūtu pārskatu par iespējamo profesionālo darbības jomu, kā arī noskaidrot, vai Jūs vairāk esat izpildītājs vai organizators.

Aizpildot šo metodiku, Jūs iegūsiet interešu grafiku, kurā parādīsies Jūsu interešu prioritātes.

Aizpildot šo metodiku, Jūs iegūsiet interešu grafiku, kurā parādīsies Jūsu interešu prioritātes.

Anketa var būt aktuāla, ja Jums jārisina jautājumi par jau izvēlētās studiju programmas maiņu vai pārkvalifikāciju, lai noteiktu jomas, kurās tā būtu efektīvāka.

Metodika dod iespēju iepazīties ar Jums atbilstošajiem profesionālās darbības aprakstiem.

Metodika dod iespēju iepazīties ar Jums atbilstošajiem profesionālās darbības aprakstiem.

Aizpildot anketu, Jūs uzzināsiet vairāk par sev tuvāku nodarbinātības veidu – strādāt kā darba ņēmējam vai kā uzņēmējam.

Anketa palīdzēs noskaidrot, kādas vērtības Jums ir svarīgas darbā.

Anketa palīdzēs Jums veikt savu resursu analīzi un izveidot rīcības plānu profesionālo mērķu sasniegšanai.

Ar metodikas palīdzību Jūs varat uzzināt, kuras profesionālās darbības jomas vairāk atbilst Jūsu dominējošajai saskarsmes stratēģijai.

Pašisziņas testi

Parasti mēs cenšamies sākt karjeru un strādāt vidē, kas mums sniedz iespējas pilnībā realizēt savas prasmes un sasniegt mērķus. Darot darbu, kas mums ir piemērots, ir lielākas iespējas būt laimīgākiem. Mēs ceram, ka šis tests palīdzēs labāk saprast sevi un savas rakstura iezīmes.

Uzzini savu personības tipu un atbilstošākās profesijas

Šajā lapā:  https://karjerasmateriali.lv/testi-par-karjeras-izveli-personibu-interesem-2/

pieejami šādi testi:

DŽ. Holanda pašizpētes tests karjeras izvēles plānošanā​​

Tests: „Kādu virzienu izvēlēties pēc 9. klases?”

Karjeras serviss Lielbritānijā (testi un profesiju saraksti/apraksti)

NIID.LV T personības izpētes tests 3 soļos

Karjeras izpētes tests (Career exporer test)

Intelekta talantu tests (Howard Gardner)

Bezmaksas testi

Maksas testi

Prāta un spēju potenciāla izzināšanas testi