Karjeras izglītība

Inese Zlaugotne
Karjeras konsultante
Otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība, Ekonomikas un uzņēmējdarbības skolotāja kvalifikācija
inese.zlaugotne@svg.lv