Karjera

Inese Zlaugotne
Karjeras konsultante
Otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība, Ekonomikas un uzņēmējdarbības skolotāja kvalifikācija
inese.zlaugotne@svg.lv

Karjeras attīstības atbalsta koncepcija Siguldas Valsts ģimnāzijā

Karjeras izglītība (pamatskola)

 Ikvienam skolēnam ir iespējas piedalīties un aktīvi darboties :

 • karjeras nodarbībās klasei, veicot individuālu savu spēju, prasmju un izaicinājumu apzināšanu, veidojot personīgo portfolio;
 • klases ekskursijās uz iestādēm un uzņēmumiem;
 • vieslektoru nodarbībās;
 • karjeras dienā;
 • projektu nedēļā:

8.klases skolēni projektu nedēļas ietvaros plāno uzņēmumu apmeklēšanas iespējas, sagatavo nepieciešamo dokumentāciju, “ēno” savu izvēlēto profesionāli. Projektu laikā iepazītie uzņēmumi un iestādes atrodamas

 • JAL organizētās vislatvijas Ēnu dienās  februārī;
 • visās JAL piedāvātajās aktivitātēs pamatskolām.
 • klases skolēni līdzdarbojas Izglītojamo padomē, kur ir iespēja izmēģināt un attīstīt organizatora un vadītāja prasmes pasākumu organizēšanā;
 • -9.klašu skolēniem praktiskās nodarbības, iepazīstot Siguldas novada piedāvātās vakances vasarai un pieteikuma sagatavošana, lai varētu piedalīties Siguldas novada pašvaldības un novada uzņēmēju īstenotajā jauniešu nodarbinātības projektā, kura laikā ir  iespēja strādāt un apgūt pirmās darba prasmes.

Karjeras izglītība (vidusskola)

 Ikvienam skolēnam ir iespējas piedalīties un aktīvi darboties :

 • karjeras nodarbībās klasei, veicot individuālu savu spēju, prasmju un mērķu apzināšanu, karjeras virziena izvēli, veidojot personīgo portfolio;
 • individuāli piedaloties izglītības iestāžu un dažādu organizāciju organizētajos konkursos;
 • piedaloties klases ekskursijās uz iestādēm,  tai skaitā izglītības iestādēm un uzņēmumiem;
 • apmeklējot:
 • izstādi “Skola 2020” Rīgā Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā;
 • vieslektoru nodarbībās;

–  karjeras dienā;
– JAL organizētās vislatvijas Ēnu dienās februārī;
– JAL piedāvātajās aktivitātēs vidusskolām (izglītojoši semināri un vebināri, skolēnu mācību uzņēmumi, biznesa simulācijas spēle TITAN, Līderu programma)
– Izglītojamo padomē un tās apmācību programmā, kur ir iespēja izmēģināt un attīstīt organizatora un vadītāja prasmes;

10.un 11.klases skolēni veic zinātniski pētniecisko darbību atbilstoši savām interesēm.

 Karjeras ievirzes aktivitātes:

 • Rīgā, Ķīpsalas izstāžu hallē LIAA uzņēmējdarbības iedvesmas konference “Uzdrīksties uzvarēt!”
 • Siguldas novada 2. uzņēmēju foruma programma jauniešiem “Uzņēmēja gars”
 • Konkursa kārtībā dalība ASV organizētās programmas “Start Strong 3+3” meistarklasēs un konkursos
 • Nodibināti un veiksmīgi darbojas 4 skolēnu mācību uzņēmum
 • Skolēnu mācību firmu  dalība mācību uzņēmumu gadatirgos visā Latvijā
 •  Skolēnu mācību firmu dalībnieku piedalīšanās vebināros “Veiksmīga biznesa ideja”, “Uzņēmuma produkts”, “Mārkeringa stratēģijas”
 • dalība jauniešu iniciatīvu centru “Mērķis” aktivitātēs
 •  dalība Ēnu dienā.
 • starptautiskās izglītības izstādes “Skola 2018” apmeklēšana.
 •  Latvijas Universitātes vēstnešu informatīvs pasākums 12.klašu jauniešiem, par daudzveidīgo studiju programmu klāstu LU, studentu dzīvi, ārpusstudiju aktivitātēm, pašpārvaldi u.c.

Foto ieskats dažādās aktivitātēs.