Valsts pārbaudes darbi

12.klašu izglītojamajiem:

9.klašu izglītojamajiem:

2017./2018.mācību gadā eksāmenus iespējams kārtot arī 11.klašu izglītojamajiem:

11.b klase, Humanitārā un sociālā virziena programma – Informātikā un Ģeogrāfijā, Vispārizglītojošā virziena B programma – Informātikā.
11.c un 11.d klase – Informātikā un Ģeogrāfijā.

Iesniegšanas termiņš: 2017.gada 15.decembris