Valsts pārbaudes darbi

Valstī izsludinātā ārkārtas stāvokļa dēļ visa aktuālā informācija par CE, eksāmenu un valsts pārbaudījumu norisi pieejama vietnē https://visc.gov.lv/aktualitates/info.shtml

12.klašu izglītojamajiem:

9.klašu izglītojamajiem:

2019./2020.mācību gadā eksāmenus iespējams kārtot arī 11.klašu vispārizglītojošās programmas skolēniem:

11.c klase – Informātikā un Ģeogrāfijā.
11.d
 klase – Informātikā.

Iesniegšanas termiņš: 2019.gada 15.decembris