Valsts pārbaudes darbi

VALSTS PĀRBAUDĪJUMI UN CENTRALIZĒTIE EKSĀMENI 2020./2021.M.G. 

12.klašu izglītojamajiem:

9.klašu izglītojamajiem:

2020./2021.mācību gadā eksāmenus iespējams kārtot arī 11.klašu vispārizglītojošās programmas skolēniem:

11.b klase – ģeogrāfijā un informātikā 
11.c
 klase – informātikā.

Iesniegšanas termiņš: 2020.gada 15.decembris