Valsts pārbaudes darbi

VALSTS PĀRBAUDĪJUMI UN CENTRALIZĒTIE EKSĀMENI 2020./2021.M.G. 

Informācija par un ap 12. klašu CE un eksāmeniem joprojām nav pilnīgi definēta.

Šī brīža aktuālās izmaiņas no IZM un VISC

1. 3 obligātie (latviešu valoda, matemātika, svešvaloda) eksāmeni;

2. svešvalodu eksāmeni notiek nedēļā pirms mācību beigām (11.-14.maijs), pārceļot no pavasara brīvlaika (brīvlaiks reizē ar pārējiem skolēniem 15.03. 2021. – 19.03. 2021.);

3. ja skolēnam nepieciešams, lai iestātos kāda no augstākās izglītības iestādēm, pēc izvēles skolēns kārto citu centralizēto eksāmenu (fizika, ķīmija, bioloģija, vēsture vai necentralizēto eksāmenu).

Plašāka informācija https://www.visc.gov.lv/lv/jaunums/centralizeto-svesvalodas-eksamenu-norise-12-klasem-ir-parcelta-uz-2021-gada-maiju 

12.klašu izglītojamajiem:

9.klašu izglītojamajiem:

2020./2021.mācību gadā eksāmenus iespējams kārtot arī 11.klašu vispārizglītojošās programmas skolēniem:

11.b klase – ģeogrāfijā un informātikā 
11.c
 klase – informātikā.

Iesniegšanas termiņš: 2020.gada 15.decembris