Valsts pārbaudes darbi

VALSTS PĀRBAUDĪJUMI UN CENTRALIZĒTIE EKSĀMENI 2021./2022.M.G. 

12.klašu izglītojamajiem:

9.klašu izglītojamajiem:

2021./2022.mācību gadā eksāmenus iespējams kārtot arī 11.klašu skolēniem, kuru mācību programmas paredz eksāmenu optimālajā līmenī

Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī, var būt izmaiņas valsts pārbaudījumu norisē. Lūdzu, sekojiet līdzi aktuālajai informācijai!

Iesniegšanas termiņš: 2021.gada 15.decembris