Dabaszinātņu MC

Ar nelielu devu humora un izdomas – kopīgs pedagogu 1.septembra vēlējums Siguldas Valsts ģimnāzijai 100gadē!

Ar foršām pārmaiņām

Uz atbildību lielu,

Lai veiksmīgs ceļojums,

Mums saglabājot mieru!

***

Dabaszinātņu MC sastāvā ir 6 skolotāji, kuri māca fiziku, ķīmiju, bioloģiju un dabaszinības. Skolotāji ir ar plašu pieredzi, kas ikdienā tiek izmantota dažādos veidos. Katru gadu jau par tradīciju ir radošā konkursa “Esi zinātnieks un pētnieks” organizēšana, kuru ar nepacietību gaida citu skolu 5. un 6. klašu skolēni. Tāpat arī katru gadu skolotāji ļoti augstā līmenī spēj sagatavot skolēnus centralizētajiem eksāmeniem bioloģijā.

Pēdējo 3 gadu laikā SVĢ skolēni ir ieguvuši vairākas vietas valsts dabaszinātņu olimpiādēs: divas 1. vietas, sešas 2. vietas, divas 3. vietas un sešas atzinības. Tāpat arī ir iegūta bronzas medaļa pasaules bioloģijas olimpiādē. Skolēni zinātniski pētniecisko darbu skatēs valsts līmenī ir iegūtas divi 2. pakāpes diplomi un viens 1. pakāpes diploms.

  Jānis Bukins

fizikas skolotājs, dabaszinātņu metodiskā centra vadītājs
bakalaura grāds ekonomikā, bakalaura grāds fizikā, fizikas un dabaszinību skolotāja kvalifikācija
Siguldas novada Dabaszinātņu (fizikas) mācību jomas vadītājs
Latvijas fizikas skolotāju asociācijas biedrs un valdes loceklis
fizikas CE labotājs
janis.bukins@svg.lv
2018./2019. m.g. māca fiziku 9.a, 9.b, 11.a, 11.b, 11.c, 11.d, 12.a, 12.b, 12.c, 12.d klasēs

  Vaira Siliņa

bioloģijas skolotāja
Izglītības zinātņu maģistrs (Mg.sc.educ.)
Siguldas novada izglītības metodiķe, bioloģijas CE vērtētāja, VISC ārštata metodiķe
Saņēmusi IZM VISC Atzinības rakstus “Par ieguldīto darbu skolēnu kvalitatīvai sagatavošanai valsts līmeņa bioloģijas olimpiādei” – 2000, 2001, 2004., 2006., 2013., 2015., 2016. gadā
Saņēmusi Ata Kronvalda balvu par ievērojamu ieguldījumu talantīgāko skolēnu apzināšanā un izglītošanā
Saņēmusi IZM Pateicību “ Par ieguldījumu skolēnu sagatavošanā starptautiskajām mācību priekšmetu olimpiādēm”
Saņēmusi Draudzīgā Aicinājuma fonda medaļu un Atzinības rakstu „Par skolēnu sagatavošanu starptautiska mēroga mācību sasniegumiem.”
Saņēmusi VISC Atzinības rakstu “Par skolēna sagatavošanu dalībai Eiropas Savienības jauno zinātnieku konkursos Dublinā un Milānā “
Saņēmusi apbalvojumu “Siguldas novada Gada cilvēks izglītībā 2016” par skolēnu sagatavošanu un izciliem skolēnu sasniegumiem valsts un starptautiska mēroga olimpiādēs, kā arī kvalitatīvu metodisko darbību.
Saņēmusi VIKNVA Atzinības rakstu ” Par radošu sadarbību ar Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas valsts aģentūru kvalitatīvai izglītības attīstībai.”
Bioloģijas skolotāju asociācijas biedre
vaira.silina@svg.lv
2018./2019. m.g. māca bioloģiju 10.b, 10.d, 12.a, 12.c, 12.d klasēs

  Līga Sausiņa

bioloģijas skolotāja
Maģistra grāds bioloģijā
Siguldas novada Dabaszinātņu (ķīmijas un bioloģijas) mācību jomas vadītāja
bioloģijas CE veidotāja un labotāja
bioloģijas mācību grāmatu autore, pedagogu tālākizglītības programmu izstrādātāja un vadītāja
Bioloģijas skolotāju asociācijas biedrs
Saņēmusi A.Kronvalda balvu par nozīmīgu ieguldījumu pedagoģiskajā darbā un jaunatnes zinātniski pētnieciskā darba organizēšanā un vadīšanā
Saņēmusi Draudzīgā aicinājuma fonda medaļu par radošu darbu skolēnu izglītošanā.
Saņēmusi LR IZM Atzinību par ilggadīgu un profesionālu skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības vadīšanu
Saņēmusi apbalvojumu “Siguldas novada Gada cilvēks izglītībā”
liga.sausina@svg.lv
2018./2019. m.g. māca bioloģiju 7.c, 8.a, 9.a, 10.a, 11.a, 11.b klasēs

  Linda Dambeniece-Migliniece

bioloģijas skolotāja
Maģistra grāds bioloģijā
linda.dambeniece-migliniece@svg.lv
2018./2019. m.g. māca bioloģiju 7.a, 7.b, 7.d, 10.c un 12.b klasēs

 

  Ilona Brakovska

ķīmijas, bioloģijas un dabaszinību skolotāja
Maģistra grāds pedagoģijā, maģistra grāds vides zinātnē
ilona.brakovska@svg.lv
2018./2019. m.g. māca  bioloģiju 8.b, 8.c, 9.b, 9.c, 11.c un 11.d klasēs, ķīmiju 8.b, 8.c, 10.a, 10.b, 10.c, 10.d, 11.c klasēs, dabaszinības 12.c klasē

  Solvita Lapiņa

fizikas un datorikas skolotāja
augstākā izglītība pedagoģijā, fizikas,matemātikas un informātikas skolotājs
solvita.lapina@svg.lv
2018./2019.m. g. māca datoriku 8.b, 8.c klasēs un fiziku 8.a, 8.b, 8.c, 9.c, 10.a, 10.b, 10.c un 10.d klasēs

 
Zane Eglīte

ķīmijas skolotāja
Profesionālais maģistra grāds izglītībā, vidējās izglītības ķīmijas skolotāja kvalifikācija
Akadēmiskais maģistra grāds dabaszinātnēs – ķīmijā
zane.eglite@svg.lv
2018./2019. m.g. māca ķīmiju 8.a, 9.a, 9.b, 9.c, 11.a, 11.b, 11.d, 12.a, 12.b, 12.c, 12.d klasēs