Latviešu valodas un literatūras MC

Ar nelielu devu humora un izdomas – kopīgs pedagogu 1.septembra vēlējums Siguldas Valsts ģimnāzijai 100gadē (dziedams tautasdziesmas “Bēdu, manu lielu bēdu” melodijā)

  1. Visas bēdas zem akmeņa, forši sekos ceļojums!
  1. Kompetences vienā mierā – Ģimnāzijā apsveikums!
  1. Jubileja drīz vien būs, pārmaiņas tad gaidīs mūs.
  1. Tāpēc vēlam atbildību, draudzību un sadarbību!

***

Latviešu valodas skolotājas vienmēr ir radošos meklējumos. Stundās pārdomāti izmantojot visdažādākās metodes, kā arī informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, sasniedzam ļoti augstus rezultātus gan 9.klašu, gan 12.klašu eksāmenos, ik gadu stabili ierindojoties starp Latvijas labākajām skolām.

Katru gadu metodiskais centrs rīko tikšanās ar žurnālistiem, literātiem un citām kultūras pasaules personībām, aicinot piedalīties arī citu novada skolu skolēnus un skolotājus. Tiek organizēti projekta darbi dažādās klašu grupās, latviešu valodas olimpiādes, radošo darbu izstādes skolas informācijas centrā un dažādi konkursi.

Lai pilnveidotu savu profesionālo meistarību, skolotājas regulāri izstrādā metodiskos darbus un piedalās Siguldas novada metodisko darbu skatēs, gūstot augstu novērtējumu.

Lepojamies, ka mūsu talantīgākie skolēni pēdējo gadu laikā ieguvuši 2.vietu un atzinību valsts latviešu valodas un literatūras olimpiādē, 3.vietu valsts zinātniski pētniecisko darbu skatē, 1.vietu  un atzinību valsts skatuves runas konkursā.

 Ilze Zīriņa-Eglīte  Ilze Zīriņa-Eglīte

 latviešu valodas un literatūras skolotāja,
metodiskā centra vadītāja
 filoloģijas maģistrs (Mg. philol.)
Saņēmusi VISC atzinību par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā Latviešu valodas un literatūras valsts 44.olimpiādei (2018.g.)
 ilze.zirina-eglite@svg.lv
 2018./2019.m. g. māca latviešu valodu un literatūru 10.a, 10.c, 11.b, 11.d, 12.a, klasēs
 Inguna Vuškāne Inguna Vuškāne

 latviešu valodas un literatūras skolotāja, Siguldas novada valodu (latviešu valodas un literatūras) mācību jomas vadītāja
 pedagoģijas maģistrs (Mg.paed.)
 inguna.vuskane@svg.lv
 2018./2019.m. g. māca latviešu valodu un literatūru 10.b klasē
 Inta Janule Inta Janule

 latviešu valodas un literatūras skolotāja
 profesionālais pedagoģijas maģistrs (Mg. paed.)
Valsts Izglītības satura un eksaminācijas centra (VISC) ārštata  metodiķe, latviešu valodas centralizētā eksāmena (CE) vērtētāja.
 inta.janule@svg.lv
 2018./2019.m. g. māca latviešu valodu un literatūru 11.a, 11.c, 12.b, 12.c, 12.d klasēs
 Iveta Celmiņa Iveta Celmiņa

latviešu valodas un literatūras skolotāja
 pedagoģijas bakalaurs
Saņēmusi VISC atzinību par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā latviešu valodas un literatūras 42.valsts olimpiādei.
 iveta.celmina@svg.lv
 2018./2019.m. g. māca latviešu valodu un literatūru 7.a, 7.b, 9.a, 9.b, 9.c klasēs
Lāse Vilka

 latviešu valodas un literatūras skolotāja
maģistra grāds izglītībā, latviešu valodas un literatūras, un krievu valodas un literatūras skolotāja kvalifikācija
lase.vilka@svg.lv
 2018./2019.m. g. māca latviešu valodu un literatūru 10.d klasē
Kristīne Ūzuliņa

 latviešu valodas un literatūras skolotāja
 profesionālais bakalaurs izglītībā
kristine.uzulina@svg.lv
 2018./2019.m. g. māca latviešu valodu un literatūru 7.c, 7.d, 8.a, 8.b un 8.c klasēs