Matemātikas un informātikas MC

Matemātikas un informātikas metodiskajā centrā darbojas kompetenti, radoši, profesionāli skolotāji, kuri mācību procesā izmanto dažādas mācību metodes. Mums ir svarīgi, lai skolēni iemīlētu un saprastu matemātiku. Skolēniem ir iespēja darboties praktiski, veidojot, radošos darbus, projektus, spēles matemātikā, piedalīties āra nodarbībās, matemātikas pēcpusdienās, konkursos, apmeklēt dažādas izstādes, kas saistītas ar eksaktajām zinātnēm, piemēram, Zinātnieku nakti.

Esam palīdzējuši uzplaukt daudziem jaunajiem talantiem. Skolēni ir piedalījušies gan valsts, gan starptautiskajās matemātikas un informātikas (programmēšanas) olimpiādēs. Pēdējos piecos gados mūsu talantīgākie skolēni valsts un valsts atklātajās matemātikas olimpiādēs ieguvuši 54 godalgotas vietas: 10 zelta medaļas, 13 sudraba medaļas, 16 bronzas medaļas un 15 atzinības. Savukārt valsts informātikas (programmēšanas) olimpiādēs iegūtas 4 godalgotas vietas: 1 zelta medaļa, 1 sudraba medaļa, 1 bronzas medaļa un 1 atzinība. Īpaši lepojamies ar sasniegumiem starptautiskajās informātikas (programmēšanas) olimpiādēs: 3. vieta starptautiskajā olimpiādē Austrālijā un starptautiskajā olimpiādē Itālijā, 2. vieta Baltijas olimpiādē, 1. vieta Krievijas atklātajā olimpiādē.

Regulāri dalāmies pieredzē, izstrādājam metodiskos darbus. Sadarbībā ar Latvijas matemātikas skolotāju apvienību un ESF projektu “Dabaszinātnes un matemātika” esam palīdzējuši noorganizēt starptautisko konferenci “Matemātikas skolotāja kompetence”.

 

 

Pēteris Zariņš

matemātikas skolotājs
matemātikas maģistrs (Mg. math.)
iegūta Ata Kronvalda prēmija, Draudzīgā aicinājuma medaļa, Latvijas matemātikas olimpiāžu 50 gadu jubilejas medaļa
vairākkārtīgi saņēmis Izglītības un zinātnes ministrijas VISC atzinības rakstus par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā valsts informātikas (programmēšanas) olimpiādēm un valsts matemātikas olimpiādēm
peteris.zarins@svg.lv
2020./2021.m. g. māca matemātiku 12. a, 12. b klasēs

 Daiga Jēkabsone Daiga Jēkabsone

matemātikas skolotāja, metodiskā centra vadītāja, Valsts Izglītības satura un eksaminācijas centra (VISC) ārštata metodiķe
matemātikas maģistrs (Mg.math.)
Vairākkārtīgi saņēmusi gan Izglītības un zinātnes ministrijas VISC atzinības rakstus par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā valsts matemātikas olimpiādēm, gan Latvijas Universitātes A. Liepas Neklātienes matemātikas skolas pateicības par labākajiem rezultātiem skolēnu sagatavošanā matemātikas olimpiādēm Latvijas reģionu vidusskolu grupā. Saņēmusi Siguldas novada domes atzinību par pašaizliedzību un profesionālo meistarību, gatavojot skolēnus un gūstot augstus sasniegumus valsts pārbaudes darbos matemātikā, par ieguldījumu darbā ar talantīgajiem skolēniem, par Siguldas valsts ģimnāzijas pieredzes popularizēšanu valsts mērogā.
Saņēmusi Izglītības un Zinātnes ministrijas Pateicības rakstu par nozīmīgu ieguldījumiem skolēnu sagatavošanā 57.starptautiskajai matemātikas olimpiādei Honkongā, Ķīnas Tautas Republikā. 2018. gadā saņēmusi Siguldas Gada balvu izglītībā nominācijā “Gada balva par izcilību”.
daiga.jekabsone@svg.lv
2020./2021.m. g. māca matemātiku 8. b, 8. c, 11. a, 11. b klasēs

  Ārija Viļuma

matemātikas skolotāja
dabaszinātņu maģistra grāds matemātikā
arija.viluma@svg.lv
2020./2021.m. g. māca matemātiku 9.d klasē
Ata Kronvalda fonda balvas laureāte

 Indra Upīte-Dambīte Indra Upīte-Dambīte

matemātikas skolotāja
profesionālais maģistra grāds
saņēmusi Izglītības un zinātnes ministrijas VISC atzinības rakstu par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā valsts matemātikas 65.olimpiādei un Latvijas Universitātes A. Liepas Neklātienes matemātikas skolas pateicība par labākajiem rezultātiem reģionu skolu grupā skolēnu sagatavošanā matemātikas olimpiādēm
indra.upite-dambite@svg.lv
2020./2021.m. g. māca matemātiku 7. b, 7. c, 9. b, 9.c klasēs

 

 

Laila Zinberga

Matemātikas skolotāja, Siguldas novada matemātikas mācību jomas vadītāja
dabaszinātņu maģistra grāds matemātikā
līdzautore 5 mācību palīglīdzekļiem olimpiāžu matemātikā, Lēdijas Adas Lavleisas prēmijas laureāte
laila.zinberga@svg.lv
2019./2020.m. g. māca matemātiku 7.a, 8. d, 12. c, 12. d klasēs

Gunārs Kanbergs Gunārs Kanbergs

Informātikas un datorikas skolotājs
profesionālais maģistra grāds izglītībā
gunars.kanbergs@svg.lv
2020./2021.m.g. māca datoriku 7.a, 7.b, 7.c, 7.d, 8.c, 8.d, 9.b, 9.c, 9.d, 10.c, 10.d klasēs un informātiku  11.a, 11.b, 11.c, 12.a klasēs

Agita Ozoliņa

matemātikas skolotāja
dabaszinātņu bakalaura grāds matemātikā
agita.ozolina@svg.lv
2020./2021.m. g. māca matemātiku 7.d, 8. a, 9.a, 11. c klasēs

 

Jolanta Šaknere

matemātikas skolotāja
profesionālais bakalaura grāds ekonomikā, profesionālais bakalaura grāds pedagoģijā kā vidējās izglītības matemātikas skolotājs

saņēmusi Izglītības un zinātnes ministrijas VISC atzinības rakstu par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā valsts matemātikas 69.olimpiādei
jolanta.saknere@svg.lv
2020./2021.m. g. māca matemātiku 10. a, 10. b, 10. c un 10. d klasē 

Vēsma Luža

Datorikas, programmēšanas pamatu un informātikas skolotāja
profesionālais bakalaura grāds informācijas tehnoloģijās ar specialitāti programmēšanas inženieris
vesma.luza@svg.lv
2020./2021.m. g. māca datoriku  7.b, 7.c, 8.b, 8.c, 8.d, 9.b, 9.c, 9.d klasēs, programmēšanas pamatus 10.a, 11.a klasēs un informātiku  11.a,11.b,11.c, 12.b klasēs