Domā citādāk! Eksaktāk!

Šī  gada 15. februārī Siguldas Valsts ģimnāzija 9. klašu skolēniem notika pasākums „Domā citādāk! Eksaktāk!”. Pasākuma organizatori bija 11.a klases skolēni Līva, Dāvis un Edgars, kuri ir aktīvi iesaistījušies projekta „Dabaszinātnes un matemātika” aktivitātēs.

 Jaunieši par savu paveikto stāsta: „Projekta aktivitāšu galvenais uzdevums ir veicināt skolēnu interesi par dabaszinātnēm un matemātiku, kas bija arī Siguldas Valsts ģimnāzijas 9. Lasīt vairāk →

konkurss „Attēls stāsta…”

2011.gada 20.janvārī ar svinīgu pasākumu Siguldas Valsts ģimnāzijas Informatīvi metodiskajā centrā (IMC) noslēdzās Siguldas novada skolēnu radoši pētniecisko darbu konkurss vēsturē : „Attēls stāsta…”, ko organizēja Siguldas Domes Izglītības pārvalde, Siguldas novada Vēstures un kulturoloģijas skolotāju metodiskā apvienība un Siguldas Valsts ģimnāzijas IMC. Lasīt vairāk →

Novada spēles 2011

2011.gada 5.janvārī notika LU SZF Socioloģijas nodaļas un Sociālo un politisko pētījumu institūta organizētās „Novada spēles”.

Tajās piedalījās 20 Latvijas skolu komandas, trijās kārtās. Bija jāiesniedz pētnieciskais darbs, notika erudīcijas konkurss un , apvienojot divu novadu skolu komandas, jāsagatavo argumentēta problēmas analīze, prezentācija. Lasīt vairāk →

Konference „Mūsdienīga un kvalitatīva izglītība sociālo zinātņu jomas priekšmetos”

2010.gada 26.novembrī Cēsu Valsts Draudzīgā aicinājuma ģimnāzijā notika Valsts ģimnāziju reģionālā konference „Mūsdienīga un kvalitatīva izglītība sociālo zinātņu jomas priekšmetos”. Siguldas Valsts ģimnāziju pārstāvēja skolotāji Inese Berga, Anita Ūdre, Inta Romanovska, Ilze Koļesnikova, Alfons Saušs. Konferences laikā bija iespēja strādāt darba grupās un dalīties pieredzē ar jaunākajām mācību metodēm. Lasīt vairāk →

Ineses Bergas grāmatas „Kā radās Latvija” Atvēršanas svētki.

Siguldas Valsts ģimnāzijas Informatīvi metodiskajā centrā 25. novembrī plkst. 14.30 notiks vidusskolas vēstures grāmatu autora Valda Klišāna lekcija par aktuālajiem vēstures pētīšanas jautājumiem.

15.30 Siguldas Valsts ģimnāzijas vēstures skolotājas Ineses Bergas grāmatas „Kā radās Latvija” Atvēršanas svētki.

Skolotāja Inese Berga jau 20 gadus māca vēsturi. Lasīt vairāk →

Līgas Sausiņas grāmatas „Bioloģija vidusskolai” atvēršanas svētki.

14. oktobrī, plkst. 15.30 Siguldas Valsts ģimnāzijas Informatīvi metodiskajā centrā Siguldas Valsts ģimnāzijas bioloģijas skolotājas un direktora vietnieces izglītības jomā Līgas Sausiņas grāmatas „Bioloģija vidusskolai” atvēršanas svētki.

Skolotāja Līga Sausiņa izglītības jomā darbojas jau 17 gadus. No tiem 14 gadus nostrādājusi par bioloģijas, arī vizuālās mākslas skolotāju Krimuldas vidusskolā. Lasīt vairāk →