Skatuves runas konkurss skolai un Latvijai par prieku

Par Latviju skolēni labus vārdus atrod ne vien zināmāku un mazāk zināmu latviešu dzejnieku darbos, bet ir gatavi dzejoļus uzrakstīt arī paši.

Šā gada 9.novembrī Siguldas Valsts ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāji organizēja skatuves runas konkursu 7.-12.klašu skolēniem. Lai gan tas vairs netiek rīkots valstī, esam šo tradīciju saglabājuši skolā. Lasīt vairāk →

Lāpu gājiens Siguldas novadā

2011.gada 11.novembrī Siguldas pilsētas svētku vakara noskaņu radīja ikgadējais Lāpu gājiens. Šogad gājiena dalībnieki pulcējās pie Jaunās pils, lai redzētu karoga nomaiņu un atsauktu atmiņā vēsturiskos notikumus. Arī Siguldas Valsts ģimnāzijas skolēni  – 9., 12.klases pilnā sastāvā ar saviem audzinātājiem, kā arī citu klašu skolēni un skolotāji piedalījās šajā gājienā, apliecinot piederību savai valstij. Lasīt vairāk →

Siguldas novada jauniešu dome

Aicinām otrdien,15.novembrī, plkst 16.30. Siguldas pilsētas vidusskolas, 2. stāvā, 25. kabinetā (sociālo zinību kabinets) uz topošās Siguldas novada jauniešu domes sapulci. Aicināti ir visi – gan Tu, gan Tavi draugi, kuri ir ieinteresēti notiekošajā un vēlas piedalīties jauniešu aktivitātēs, nevis gulēt mājās Sapulcē iepazīstināsim ar turpmāko darbības plānu un radoši veidosim idejas pasākumam “Labs darbs savā skolā”, lai aktivizētu pārējos jauniešus. Lasīt vairāk →

Bioloģijas pēcpusdiena 8.klasēm

1.novembrī skolā notika bioloģijas pēcpusdiena 8. klašu skolēniem. Tajā piedalījās skolēni, kuri interesējas par bioloģiju, labprāt darbojas komandā, ir atraktīvi un vēlas sevi apliecināt. Konkursam dalību pieteica 4 komandas – „Biobliezēji” no 8.b, „Glumie gliemji” un „Pūslīši” no 8.a, kā arī „Ceptās vāveres” no 8.m, pārliecinoši skandējot devīzi ”Mēs par bioloģiju un bioloģija par mums”. Lasīt vairāk →

Beigusies Siguldas Valsts ģimnāzijas konkursa „Erudīts 2011” 1.kārta

Šā gada 10.oktobrī  katram Siguldas Valsts ģimnāzijas vidusskolēnam bija iespēja piedalīties konkursa „Erudīts 2011” pirmajā kārtā, individuāli apliecinot savas zināšanas kādā no paša izvēlētajām zinātņu jomām: matemātikā, sportā, dabaszinātnēs, mūzikā un mākslā, latviešu valodā un literatūrā, dabaszinātnēs un arī svešvalodās. Konkursa mērķis bija radīt iespēju katram ģimnāzistam  apzināt savu vietu skolas labāko skolēnu konkurencē, apliecināt savu erudīciju. Lasīt vairāk →

Starptautiskā konference „Matemātikas skolotāja kompetence”

2011. gada 7., 8. oktobrī Siguldas Valsts ģimnāzijā notika Latvijas Matemātikas skolotāju apvienības (LMSA) un ESF projekta „Dabaszinātnes un matemātika” rīkota starptautiskā konference skolotājiem „Matemātikas skolotāja kompetence”. Konferencē piedalījās 183 matemātikas skolotāji no Latvijas, Lietuvas, kā arī piedalījās pārstāve no ASV (Konkordijas Universitāte Čikāgā). Lasīt vairāk →

Pretējās pusēs: Latvijas karavīri Otrā pasaules kara laikā

Siguldas Valsts ģimnāzijas Informatīvi metodiskajā centrā, sadarbībā ar Sabiedrisko zinību metodisko centru, izvietota Okupācijas muzeja ceļojošā izstāde „Pretējās pusēs: Latvijas karavīri Otrā pasaules kara laikā”. Izstāde dod iespēju jauniešiem papildināt savas zināšanas mūsu tautai nozīmīgajos pagātnes notikumos.

Ģimnāzijas skolēni audzināšanas, vēstures, politikas un tiesību stundās izmanto izstādē gūstamo informāciju gan katrs meklējot atbildes skolotāju uzdotajiem jautājumiem, gan klausoties kāda skolēna sagatavoto informāciju par izstādi. Lasīt vairāk →