Sabiedrisko zinību nedēļa Siguldas Valsts ģimnāzijā

2.semestra pirmā mācību nedēļa Siguldas Valsts ģimnāzijā bija Sabiedrisko zinību mācību priekšmetu nedēļa, kuras laikā tika organizēti dažādi pasākumi, lai ieinteresētu skolēnus vēstures, ģeogrāfijas, ekonomikas, kulturoloģijas  un sociālo zinību jomās.

6.janvārī skolas IMC tika ierīkota skolēnu radoši pētniecisko darbu izstāde vēsturē „Prom no mājām”. Lasīt vairāk →

“Erudīts 2012”

Šogad 10. februārī Siguldas Valsts ģimnāzijā notiks Latvijas Valsts ģimnāziju intelektuāli radošais konkurss „Erudīts 2012”. Šogad konkursā startēs komandas no 14 Valsts ģimnāzijām. Tās ir Jēkabpils Valsts ģimnāzija, Āgenskalna Valsts ģimnāzija, Gulbenes novada Valsts ģimnāzija, Talsu Valsts ģimnāzija, Cēsu valsts ģimnāzija, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija, Madonas Valsts ģimnāzija, Valmieras Valsts ģimnāzija, Ogres Valsts ģimnāzija, Viļakas Valsts ģimnāzija, Jūrmalas Valsts ģimnāzija, Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija, Liepājas Valsts ģimnāzija un, protams, Siguldas Valsts ģimnāzija. Lasīt vairāk →

Pieredzes apmaiņa Valmieras Valsts ģimnāzijā

2012.gada 6.janvārī Siguldas novada vēstures, ģeogrāfijas , ekonomikas un sociālo zinību skolotāji bija aizbraukuši uz Valmieras Valsts ģimnāziju, lai kopīgi ar kolēģiem apspriestu savu mācību priekšmetu aktualitātes un iegūtu jaunas idejas pedagoģiskajam darbam.  Metodiskā diena izvērtās radoša un interesanta. Sākumā Valmieras VĢ vēstures skolotājas Inetas Amoliņas vadībā tika iepazīts skolas muzejs un iegūtas jaunas atziņas, kā veicināt patriotisko audzināšanu, pēc tam tika izveidotas  vēstures un sociālo zinību skolotāju un ģeogrāfijas un ekonomikas skolotāju darba grupas, lai kopīgi diskutētu par savu mācību priekšmetu aktualitātēm un inovācijām. Lasīt vairāk →

Pirmā vieta LU konkursā „Novadu spēles”

5.janvārī notika Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Socioloģijas nodaļas organizētais konkurss vidusskolēniem „Novadu spēles”. Konkursa pirmajā kārtā bija jāiesniedz pētnieciskais darbs „Laba dzīve mūsu novadā”, kurā jāatspoguļo novada vēsture, jāsniedz novada ekonomiskais, kultūras, dabas, cilvēkkapitāla raksturojums, kā arī dzīves kvalitātes dimensijas. Lasīt vairāk →

SVĢ skolēni piedalās EP eseju konkursā

Siguldas Valsts ģimnāzijas skolēni regulāri piedalās dažādos valsts līmeņa konkursos.  Arī decembra beigās vairāki Siguldas Valsts ģimnāzijas skolēni piedalījās  Eiropas Parlamenta Informācijas biroja rīkotajā eseju konkursā „Es rakstu par Eiropu”. Konkursā tika piedāvātas vairākas tēmas par Eiropas Parlamenta darbību, Lisabonas līgumu, kā arī par priekšlikumiem, kā  uzlabot Eiropas Parlamenta prezidenta darbības virzienus. Lasīt vairāk →

Mūsu skolas skolēni dāvina prieku

Šī gada nogalē mūsu skolā noritēja labdarības akcija „Dāvināsim prieku”. To organizēja skolēnu pašpārvaldes attīstības komiteja. Skolēnu pašpārvalde aicināja skolēnus ziedot bērniem no maznodrošinātām ģimenēm intelektuāli attīstošas dāvanas – grāmatas, puzles, galda spēles, zīmuļus, krītiņus, krāsas u.c. kancelejas piederumus.

Skolēnu atsaucība bija necerēti liela. Lasīt vairāk →

Literārā pēcpusdiena skolas bibliotēkā

Literārā pēcpusdiena skolas bibliotēkā

19. decembrī

Skolas gaitas Valda atmiņu tēlojumā „Staburaga bērni”

Piedalīties literārajā pēcpusdienā vēlēšanos izteica 10.b klases audzēkņi un viņu klases audzinātāja Daina Bērziņa. „Staburaga bērni” ir stāsts, kas valdzina ar zēnu gadu draudzības sirsnīgo un dzīvo tēlojumu, kā arī patiesajām un romantiskajām dzimtenes dabas ainām. Lasīt vairāk →

Studiju iespēju apzināšana un tālākās karjeras pārdomāta izvēle

Viena no 12.klašu audzināšanas darba prioritātēm ir studiju iespēju apzināšana un tālākās karjeras pārdomāta izvēle.

2011.gada 12.decembrī pēc 12.e.klases audzinātājas Anitas Ūdres iniciatīvas skolā viesojās SVĢ absolventi –  tagad Stradiņa universitātes studenti – Aija Penēze ( mācās mārketingu un reklāmu), Ance Lazdāne (psiholoģija), Arnis Skraučs (starptautiskās attiecības), kuri pastāstīja par studiju iespējām  un priekšrocībām, mācoties šajā mācību iestādē. Lasīt vairāk →