Svešvalodu nedēļa

Neskatoties uz auksto salu, mācību darbs Siguldas Valsts ģimnāzijā noritēja raiti, par to liecina arī angļu valodas olimpiāde 8.un 11., 12.klasēs svešvalodu mācību priekšmetu nedēļas ietvaros. Mēs priecājamies par Jurģi Krastiņu – 12..a klases skolnieku, kurš ieguva 1.vietu. Mārtiņš Švalkovskis (12.a) un Sabīne Janisela (12.a) – 2.vieta, Kristaps Krafts (12.a), Artūrs Goba (11.a), Krišjānis Polāns (11.a) – 3.vieta. Lasīt vairāk →

Siguldas Valsts ģimnāzijas skolēni uzaicināti dalībai valsts olimpiādēs

 II mācību semestra pirmie mēneši ir aktīvs mācību priekšmetu olimpiāžu laiks. Aizritējuši daudzu mācību priekšmetu olimpiāžu otrie  – starpnovadu posmi. Veiksmīgi sākušās valsts olimpiādes, Magdalēnai Mudulei izcīnot zelta medaļu bioloģijas valsts olimpiādē.

VISC jau  publicējis arī  vairāku turpmāko  mācību priekšmetu valsts olimpiāžu posma uzaicināto dalībnieku sarakstus. Lasīt vairāk →

Erudīcijas konkurss

10. 02. Siguldā notika Valsts ģimnāziju skolēnu komandu erudīcijas konkurss „Ceļojums pa Eiropu”. Šo ceļojumu veidot palīdzēja  Siguldas Valsts ģimnāzijas kolektīvs, Siguldas novada dome, Siguldas novada domes Izglītības pārvalde,  SEB un Swedbank filiāles, kā arī daudzi  Siguldas uzņēmēji,  rūpējoties gan par konkursa norisi, gan balvu fondu. Lasīt vairāk →

Francijas vēstniecības atašeja vizīte SVĢ

Š.g. 6.februārī Siguldas Valsts ģimnāzijā viesojās Francijas vēstniecības atašejs franču valodas un izgītības jautājumos Patriks Molons. Skolēni Molona kungu sagaidīja ar muzikālu priekšnesumu, kurā paši gan spēlēja dažādus mūzikas instrumentus, gan arī dziedāja. Tiekoties ar skolēniem, atašejs stāstīja par franču valodas izplatību pasaulē, tās nozīmību, kā arī pārrunāja, kādēļ ir nepieciešams apgūt šo valodu. Lasīt vairāk →

Atskatoties uz latviešu valodas un literatūras nedēļu Siguldas Valsts ģimnāzijā

Ir noslēgusies latviešu valodas un literatūras nedēļa Siguldas Valsts ģimnāzijā, noskaidroti skolas latviešu valodas un literatūras olimpiādes uzvarētāji. Atskatoties uz notikušo, var sacīt, ka piedāvājums bijis atbilstošs jebkurai gaumei – gan Jaunrades pēcpusdiena radošajiem – rakstošajiem un citiem interesentiem, gan uzdevums sevi mākslinieciski apliecināt ar izstādes darbu „Bērnu literatūras maģija” 7.-9.klašu skolēniem, gan lieliska iespēja vidusskolēniem noskatīties Kuldīgas kustību teātra izrādi „Sapnis vasaras naktī” mūsu skolas telpās, gan, kā jau katru gadu, iespēja pacīnīties mācību priekšmeta olimpiādē. Lasīt vairāk →

Alfons Saušs saņem balvu nominācijā “Ģeogrāfijas skolotājs”

Siguldas Valsts ģimnāzijas ģeogrāfijas skolotājs Alfons Saušs ir ieguvis Latvijas Universitātes Skolotāju balvu nominācijā „Ģeogrāfijas skolotājs”.

LU Skolotāju balva ir nodibināta, lai izceltu un atbalstītu Latvijas skolu skolotājus, kuri devuši ievērojamu ieguldījumu skolēnu sagatavošanā studijām Latvijas Universitātē. Balva tiek piešķirta vienu reizi akadēmiskajā gadā, balstoties uz centralizēto eksāmenu rezultātiem un attiecīgā gada uzņemšanas rezultātiem LU. Lasīt vairāk →

Svešvalodu Starpnovadu publiskās runas konkurss

31.janvārī Siguldas Valsts ģimnāzijā  notika Siguldas un Garkalnes novadu  publiskās runas konkurss ar  devīzi „Es piedzimu laikā”, kurā vislabākos rezultātus uzrādīja Siguldas Valsts ģimnāzijas skolēni. Pamatskolas grupā Annai Šmitei (9.m) – 1.vieta, Santai Tīrumai (8.a) – 2.vieta, vidusskolas grupā Anetei Vītoliņai (12.b) – 1.vieta, Sabīnei Janiselai (12.a) – 2.vieta, Annai Grotei (12.b) – 2.vieta, Karlīnai Jansonei (11.c) – atzinība, Ievai Stepanovai (11.b) – atzinība. Lasīt vairāk →

Svešvalodu skatuves runas konkurss

Svešvalodu mācību priekšmetu nedēļas ietvaros pacilātā emocionālā gaisotnē izvērsās  skolas pasākums, kuru organizējām kopā ar Siguldas, Garkalnes, Ķekavas, Olaines, Salaspils novadu krievu valodas kā svešvalodas mācību priekšmeta skolotājiem.

Saltajā 1. februāra rītā uz Siguldas Valsts ģimnāziju sabrauca skolēni un skolotāji no Pierīgas  novadiem, lai piedalītos daiļrunas konkursā par tēmām: „Mēs spēlējam un dziedam”(7.kl.), „Mūsu mazie draugi” (8.kl.), „Pasaule mums apkārt”(9.kl.). Lasīt vairāk →

Svešvalodu MA Gulbenē

Siguldas novada svešvalodu metodiskā apvienība jauno gadu ir uzsākusi ar interesantas pieredzes uzkrāšanu. 20.janvārī krievu, vācu un angļu valodas skolotāji brauca pieredzes apmaiņā uz Gulbenes novada Gulbenes Valsts ģimnāziju pie svešvalodu skolotājiem. Tā nebija tikai  skolotāju tikšanās, bet arī lietderīga saruna ar ģimnāzijas direktori „pie apaļā galda”, kura pārvērtās interesantā un radošu domu diskusijā. Lasīt vairāk →

Mācību stunda LR Saeimā

Siguldas Valsts ģimnāzijas 12.e un 12.c klašu skolēni apgūst mācību priekšmetu -politika un tiesības, vairāki skolēni ir izvēlējušies likt eksāmenu šajā mācību priekšmetā. 30.janvārī  bija  iespēja aizbraukt uz LR Saeimu un iepazīties ar tās darbību. Notika interesanta tikšanās ar partijas „Vienotība” deputātu Edvartu Smiltēnu. Lasīt vairāk →

Pieredzes apmaiņa Rīgas Valsts 1. ģimnāzijā

2012. gada 24. janvārī gan Siguldas novada, gan Salaspils, Olaines, Ķekavas  matemātikas skolotāji apmeklēja Rīgas Valsts 1. ģimnāziju, lai iegūtu jaunas idejas, pieredzi un paaugstinātu matemātikas skolotāja kompetenci. Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas kolēģi dalījās pieredzē mācību stundu pasniegšanā, piedāvājot vērot atklātās stundas par tēmām „Eksponentvienādojumi ar parametru”, „Funkcijas grafiku transformācijas”, „Saliktas funkcijas atvasinājums”, „Ierādiusa aprēķināšana vienādsānu trijstūrī”, „Deltoīds”. Lasīt vairāk →