“Labo darbu nedēļa”

Labdarības organizācija Palīdzēsim.lv jau sesto gadu organizē akciju “Labo darbu nedēļa” , kad pastiprināta uzmanība tiek pievērsta palīdzībai, kuras sniegšanai nav nepieciešams liels finansiālais ieguldījums. Šogad tā notika no 13.-19.oktobrim.

Akcijas dziļākā jēga un būtība ir mudināt cilvēkus darīt labas lietas ne tikai Ziemassvētkos vai „Labo darbu nedēļā”, bet arī ikdienā.Vienreiz izdarot kaut ko labu, Tu saproti, ka tas ir vienkārši un sagādā dubultprieku – gan Tev pašam, gan tam, kuram palīdzēts! Lasīt vairāk →

Arhitektūra kā profesija un dzīvesveids

Laikā, kad Latvijas lielākajās pilsētās norisinās Karjeras nedēļa,  Siguldas Valsts ģimnāzijā viesojās Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolas (RISEBA) pārstāves – ekonomikas zinātņu doktorante, E-biznesa programmas direktore Ina Gudele un  diplomēta arhitekte, RISEBA Arhitektūras nodaļas lektore Dina Suhanova.

Ina Gudele pastāstīja, kā attīstās nākotnes biznesa vide ar jaunāko komunikācijas iespēju izmantošanu, par globalizācijas procesiem,  kā Latvijas nākamajiem uzņēmējiem tajā noorientēties un ieņemt savu nišu, kā tehnoloģijas un kreatīvā domāšana ietekmē biznesa attīstību. Lasīt vairāk →

Ģimnāzijas skolēnu iesaistīšanās projektā “Start up”

9.oktobrī sirsnīgā un neformālā gaisotnē ģimnāzijas zālē ap astoņdesmit ģimnāzijas un Pilsētas vidusskolas skolēni tikās ar Siguldas Uzņēmējdarbības atbalsta punkta vadītāju Inu Stupeli, IT uzņēmuma SIA DPA valdes locekli Sandi Kolomenski un Siguldas uzņēmējiem, lai uzzinātu par projektu “Start up’’.

Šī projekta ietvaros paredzēta uzņēmēju un skolēnu radoša sadarbība IT jomā. Lasīt vairāk →

7. oktobrī notiks Informācijas diena 7. un 10. klašu skolēnu vecākiem

Dienas kārtība 7. klašu skolēnu vecākiem
plkst. 18.00. – iepazīšanās ar priekšmetu skolotājiem un skolas administrāciju skolas zālē:

Vecāku iepazīstināšana ar mācību priekšmetu skolotājiem – direktora vietniece izglītības jomā Ina Krūmiņa. Siguldas Valsts ģimnāzijas noteikumi par vienotajām prasībām skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanā – direktora vietniece izglītības jomā Inguna Vuškāne. Lasīt vairāk →

Izmantojot Siguldas pašvaldības dāvinājumu, Siguldas Valsts ģimnāzija atklāj planšetdatoru klasi

Mūsdienīgu informācijas tehnoloģiju mērķtiecīga izmantošana mācību procesā palielina  skolēnu izziņas interesi un mācību motivāciju, bet pārdomāta digitālo materiālu izmantošana atvieglo apgūstamās vielas izpratni un samazina skolēnu darba slodzi mājās. Skolas 95 gadu jubilejas svinībās Siguldas novada Dome ģimnāzijai dāvināja līdzekļus 30 planšetdatoru iegādei. Lasīt vairāk →

17. oktobrī gaidāms deju kolektīva “Vizbulīte” atmiņu koncerts

Koncerts top katru gadu rudenī, ar domu pēdējo reizi izdejot savas mīļākās dejas nu jau skolu absolvējušie SVĢ un PV  12.klases skolēni.Šogad tie ir : Signe  Stepanova, Kristīne Vārna,  Aigars Ābele, Pēteris Trifānovs, Mārcis Gavars, Bruno Ziņģītis, Daniels Kārkliņš. Katru gadu koncerts ir īpašs ar to, ka tiek piemeklēta attiecīga tēma, kas saistās ar šiem dejotājiem.
Lasīt vairāk →

Fotoizstāde “Baltijas ceļš” Siguldas Valsts ģimnāzijā

23.augustā Siguldas pagasta kultūras namā tika  izvietota fotogrāfa V.Tjurina fotogrāfiju izstāde par siguldiešu piedalīšanos Baltijas ceļa akcijā.Tika nolemts, ka, sākoties skolai, izstāde apceļos visas Siguldas novada skolas. 15.septembrī  izstāde atceļoja uz ģimnāziju.

Skolas Informatīvi metodiskajā centrā izstādi palīdzēja iekārtot 12.b. un 12.c. Lasīt vairāk →

Seminārs „Uzņēmējdarbības būtība un inovācijas atbalsta iespējas”

Siguldas Valsts ģimnāzijā 18.septembrī notika seminārs Siguldas novada un Garkalnes novada skolēniem par uzņēmējdarbības būtību un inovācijas atbalsta iespējām. Piedalījās 28 jaunieši no Siguldas Pilsētas vidusskolas, Siguldas Valsts ģimnāzijas un Garkalnes skolas.

Skolēni tika iepazīstināti ar uzņēmējdarbības būtību, biznesa plāna sastādīšanu, idejas realizēšanu. Lasīt vairāk →

Jauniešu deju kolektīvs “Vizbulīte” uzņem dalībniekus

Jauniešu deju kolektīvs “Vizbulīte” aicina savā draugu pulkā jaunus atraktīvus un deju mīlošus dejotājus no 18 gadu vecuma. 

Deju nodarbības sāksies 1.oktobrī. Nodarbības notiks pirmdienās un trešdienās no plkst.19.30 – 22.30, Siguldas Valsts ģimnāzijas Deju zālē. Plašāka informācija pieejama pie deju kolektīva vadītājas Indras Ozoliņas pa tālruni 29482755.

Lasīt vairāk →

Latvijas karoga stāsts

2014.gada 11.septembrī  vēstures stunda 9.m.klasē sākās ar Hugo Kisila sagatavoto prezentāciju ”Latvijas karoga stāsts”.

Latvijā tiek īstenots ilgtermiņa projekts – Latvijas karogs, kuru vada Kultūras ministrijas parlamentārais sekretārs Rihards Kols. Projekts  paredz Latvijas nacionālā simbola – karoga- izvietošanu labi pārredzamās vietās Rīgā un visos novados. Lasīt vairāk →