Valsts ģimnāziju erudīcijas konkursā gluži kā Ziemeļu pasakā

8. februārī, mēreni siltā ziemas dienā, kad īsti nevarēja saprast līst vai snieg, 15 brašas komandas no visas Latvijas Valsts ģimnāziju saimes  pulcējās Siguldas Valsts ģimnāzijā, lai noskaidrotu – kura iegūs Erudītākās Titulu Valsts ģimnāziju erudīcijas konkursā „Ciemojamies Ziemeļeiropā”.

Uz Titula dalīšanu bija ieradušies fantastiskie vikingi no Norvēģijas, Zviedrijas un Somijas, ļaudis no Īslandes, kā arī pārstāvji no Baltijas: savas tiesības uz Titulu pieteica Vendenieši un Švāneburga. Lasīt vairāk →

SVĢ skolēnam Ojāram Vilmāram Ratniekam zelta medaļa valsts informātikas olimpiādē

2013. gada 7. un 8. februārī Daugavpils Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas fakultātē notika Latvijas 26. informātikas (programmēšanas) olimpiādes finālsacensības. Olimpiādi organizēja Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Daugavpils Universitāti un Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūtu.

Olimpiādē piedalījās 76 skolēni – 36 jaunākajā (8. Lasīt vairāk →

Siguldas novada skolēnu radošo darbu konkurss vēsturē noslēdzies

2013.gada 31.janvārī notika Siguldas novada 5.-9.klašu skolēnu radoši pētniecisko darbu konkursa vēsturē ”Skolēns, skolotājs, skola Siguldā un Latvijā’’  uzvarētāju apbalvošana. Konkursā piedalījās 47 darbu autori. Skolēnu darbos tika pētīta dažādu skolu vēsture, salīdzināta padomju laika un mūsdienu skolu sistēma, pierakstītas vecāku un vecvecāku atmiņas par  viņu skolas laiku. Lasīt vairāk →

Latviešu valodas un literatūras nedēļa Siguldas Valsts ģimnāzijā

No 14. līdz 18.janvārim mūsu skolā norisinājās latviešu valodas un literatūras nedēļa. To atklājām ar Ievas Vītolas lekciju „Apslēptā manta. Pētījumi, stāsti, vērtības”, kurā 11.klašu skolēni varēja uzzināt par mūsu tautas kultūrvēsturiskajā mantojumā sastopamo apslēptās mantas tradīciju.

Savukārt Jaunrades pēcpusdiena jau tradicionāli atkal kopā pulcināja skolas radošākos skolēnus. Lasīt vairāk →

Erudīcijas konkurss novada 7.klasēm -“Sigulda aizrauj! “

29.janvāra pēcpusdienā Siguldas Valsts ģimnāzijā notika erudīcijas konkurss “Sigulda aizrauj! “. Konkurss tika organizēts ar mērķi, lai Siguldas novada skolu 7.klašu skolēni vairāk iepazītu savu novadu, izzinātu tā vēsturi, ģeogrāfiju un veidotu ciešāku sadraudzību ar kaimiņu skolu skolēniem un skolotājiem. Konkursā piedalījās 8.komandas: no Allažiem, Siguldas pilsētas vidusskolas, Siguldas 1.pamatskolas – divas un Siguldas Valsts ģimnāzijas – četras komandas. Lasīt vairāk →

Siguldas Valsts ģimnāzijas skolēni uzvar Valsts bioloģijas olimpiādē

No 24. līdz 26. janvārim Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātē norisinājās 35. Valsts bioloģijas olimpiāde. Tiesības piedalīties šajā olimpiādē sīvā konkurencē, sacenšoties  24 Olaines, Salaspils, Ķekavas, Garkalnes un Siguldas novadu 9. klašu skolēniem, izcīnīja  2 Siguldas Valsts ģimnāzijas  skolēni – Valts Krūmiņš un Teodors Kerimovs no 9.m klases. Lasīt vairāk →

Deju kolektīva “Vizbulīte” sadraudzības koncerts Kuldīgā

Kā jau katru gadu (nu jau 20 gadu garumā), arī šogad deju kolektīvs „Vizbulīte” bija uzaicināti uz koncertu Kuldīgā. Sadraudzības koncertā sadejoja Venta (Kuldīga),Teiksmiņa (Rīga) ,Vainags (Rīga),Zelta Sietiņš (Rīga),Mēmelīte (Bauska), Kursa (Saldus) un Vizbulīte (Sigulda).

Koncertā katrs deju kolektīvs rādīja 3 dejas no sava repertuāra, bet pēc koncerta sākās pasākuma interesantākā daļa, kurā katram kolektīvam bija jāsniedz priekšnesumi, par tēmu „Jaunais vilnis”. Lasīt vairāk →

Siguldas Valsts ģimnāzijas 2012.g. absolventu tālākizglītība

12. klašu skolēniem tuvojas laiks, kad nāksies izvēlēties savas nākotnes gaitas. Tieši tāpēc ir interesanti ieskatīties, kādus ceļus ir izvēlējušies pagājušā gada absolventi.

2011./12. m.g. Siguldas Valsts ģimnāziju absolvēja 104 jaunieši. Izcili un labi nokārtotie centralizēti eksāmeni devuši jauniešiem iespēju veiksmīgi iestāties Latvijas un ārzemju augstākajās mācību iestādēs. Lasīt vairāk →

SVĢ skolēni piedalās LU Sociālo zinātņu fakultātes organizētajās „Novadu spēles”

2013.gada 4.janvārī notika LU Sociālo zinātņu fakultātes organizētās „Novadu spēles”. Gatavošanās šīm spēlēm veicināja jauniešu interesi par reģionālo attīstību un pētniecību, novada vēsturisko izpēti, prasmi sadarboties. Konkursa pirmajā kārtā bija jāiesniedz pētnieciskais darbs „Mana novada nākotne”, kurā jāsniedz novada ekonomiskais, kultūras, dabas, cilvēkkapitāla raksturojums, kā arī jāatklāj nākotnes plāni. Lasīt vairāk →