Literārā pēcpusdiena skolas bibliotēkā

Literārā pēcpusdiena skolas bibliotēkā

19. decembrī

Skolas gaitas Valda atmiņu tēlojumā „Staburaga bērni”

Piedalīties literārajā pēcpusdienā vēlēšanos izteica 10.b klases audzēkņi un viņu klases audzinātāja Daina Bērziņa. „Staburaga bērni” ir stāsts, kas valdzina ar zēnu gadu draudzības sirsnīgo un dzīvo tēlojumu, kā arī patiesajām un romantiskajām dzimtenes dabas ainām. Lasīt vairāk →

Studiju iespēju apzināšana un tālākās karjeras pārdomāta izvēle

Viena no 12.klašu audzināšanas darba prioritātēm ir studiju iespēju apzināšana un tālākās karjeras pārdomāta izvēle.

2011.gada 12.decembrī pēc 12.e.klases audzinātājas Anitas Ūdres iniciatīvas skolā viesojās SVĢ absolventi –  tagad Stradiņa universitātes studenti – Aija Penēze ( mācās mārketingu un reklāmu), Ance Lazdāne (psiholoģija), Arnis Skraučs (starptautiskās attiecības), kuri pastāstīja par studiju iespējām  un priekšrocībām, mācoties šajā mācību iestādē. Lasīt vairāk →

Dāvāsim prieku!

…vairāk just, nekā vārds to spēj teikt,

vairāk gribēt, nekā vispār var veikt,

vairāk saprast, kā prātam ļauts,

baltas kājas ik rītu aut…

/M.Zālīte/

Dāvāsim prieku!

Siguldas sociālais dienests sadarbībā ar Ģimenes atbalsta dienestu šogad rīko labdarības akciju. Akcijas mērķis ir Ziemassvētkos iepriecināt bērnus no mazturīgajām ģimenēm. Lasīt vairāk →

Siguldas Valsts ģimnāzijas skolēniem augsti sasniegumi starpnovadu bioloģijas olimpiādē

Bioloģijas olimpiāde ir viena no pirmajām, kas aizsāk 2. posma mācību priekšmetu olimpiāžu maratonu. Siguldas novada skolēni mācību priekšmetu olimpiāžu 2. posmā sacenšas ar citu bijušā Rīgas rajona novadu skolēniem.

Bioloģijas olimpiāde bija pulcējusi 47 skolēnus no Siguldas, Salaspils, Ķekavas, Garkalnes, Olaines novada. Lasīt vairāk →

Brīvprātīgo jauniešu viesošanās skolā

Jau par tradīciju ir kļuvusi skolas sadarbība ar biedrības „AicinājumsTev” vadītāju Ivetu Īli un brīvprātīgajiem jauniešiem  no dažādām valstīm. Skolēniem ir iespēja iepazīt citu valstu kultūru, vēsturi un komunicēt ar saviem vienaudžiem, izmantojot savas svešvalodu zināšanas. Š.g. 21. novembrī skolā viesojās brīvprātīgieVeronika no Vācijas un Uča  no Gruzijas. Lasīt vairāk →

Dabaszinātņu skoliņa Siguldas Valsts ģimnāzijā

Siguldas Valsts ģimnāzijā uzsākusi darbu Dabaszinātņu skoliņa Siguldas skolu 6.–9. klašu skolēniem.

2011. gada augustā Siguldas Valsts ģimnāzija guva atbalstu Valsts Izglītības attīstības aģentūras Izglītības inovāciju konkursā projektam „Radošās darbnīcas dabaszinātnēs”. Tā ietvaros Siguldas skolu 6.–9. klašu skolēniem no 7. septembra līdz 17. Lasīt vairāk →

Valsts svētkiem veltītais pasākums „Mana Latvija”

17. novembrī Siguldas Valsts ģimnāzijā notika vērienīgs pasākums, veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai. Svētku programmas veidošanā lielu ieguldījumu deva daudzi ģimnāzijas skolēni un skolotāji. Gatavojoties svētkiem, Siguldas Valsts ģimnāzijas skolēni tika aicināti veikt intervijas ar dažādiem cilvēkiem, uzklausot viņu viedokli par tēmu „Mana Latvija”, kā arī iesniegt savas fotogrāfijas, kas, viņuprāt, atbilst tematam „Mana Latvija”. Lasīt vairāk →

Skatuves runas konkurss skolai un Latvijai par prieku

Par Latviju skolēni labus vārdus atrod ne vien zināmāku un mazāk zināmu latviešu dzejnieku darbos, bet ir gatavi dzejoļus uzrakstīt arī paši.

Šā gada 9.novembrī Siguldas Valsts ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāji organizēja skatuves runas konkursu 7.-12.klašu skolēniem. Lai gan tas vairs netiek rīkots valstī, esam šo tradīciju saglabājuši skolā. Lasīt vairāk →