Erudīcijas konkurss

10. 02. Siguldā notika Valsts ģimnāziju skolēnu komandu erudīcijas konkurss „Ceļojums pa Eiropu”. Šo ceļojumu veidot palīdzēja  Siguldas Valsts ģimnāzijas kolektīvs, Siguldas novada dome, Siguldas novada domes Izglītības pārvalde,  SEB un Swedbank filiāles, kā arī daudzi  Siguldas uzņēmēji,  rūpējoties gan par konkursa norisi, gan balvu fondu. Lasīt vairāk →

Francijas vēstniecības atašeja vizīte SVĢ

Š.g. 6.februārī Siguldas Valsts ģimnāzijā viesojās Francijas vēstniecības atašejs franču valodas un izgītības jautājumos Patriks Molons. Skolēni Molona kungu sagaidīja ar muzikālu priekšnesumu, kurā paši gan spēlēja dažādus mūzikas instrumentus, gan arī dziedāja. Tiekoties ar skolēniem, atašejs stāstīja par franču valodas izplatību pasaulē, tās nozīmību, kā arī pārrunāja, kādēļ ir nepieciešams apgūt šo valodu. Lasīt vairāk →

Atskatoties uz latviešu valodas un literatūras nedēļu Siguldas Valsts ģimnāzijā

Ir noslēgusies latviešu valodas un literatūras nedēļa Siguldas Valsts ģimnāzijā, noskaidroti skolas latviešu valodas un literatūras olimpiādes uzvarētāji. Atskatoties uz notikušo, var sacīt, ka piedāvājums bijis atbilstošs jebkurai gaumei – gan Jaunrades pēcpusdiena radošajiem – rakstošajiem un citiem interesentiem, gan uzdevums sevi mākslinieciski apliecināt ar izstādes darbu „Bērnu literatūras maģija” 7.-9.klašu skolēniem, gan lieliska iespēja vidusskolēniem noskatīties Kuldīgas kustību teātra izrādi „Sapnis vasaras naktī” mūsu skolas telpās, gan, kā jau katru gadu, iespēja pacīnīties mācību priekšmeta olimpiādē. Lasīt vairāk →

Alfons Saušs saņem balvu nominācijā “Ģeogrāfijas skolotājs”

Siguldas Valsts ģimnāzijas ģeogrāfijas skolotājs Alfons Saušs ir ieguvis Latvijas Universitātes Skolotāju balvu nominācijā „Ģeogrāfijas skolotājs”.

LU Skolotāju balva ir nodibināta, lai izceltu un atbalstītu Latvijas skolu skolotājus, kuri devuši ievērojamu ieguldījumu skolēnu sagatavošanā studijām Latvijas Universitātē. Balva tiek piešķirta vienu reizi akadēmiskajā gadā, balstoties uz centralizēto eksāmenu rezultātiem un attiecīgā gada uzņemšanas rezultātiem LU. Lasīt vairāk →

Svešvalodu Starpnovadu publiskās runas konkurss

31.janvārī Siguldas Valsts ģimnāzijā  notika Siguldas un Garkalnes novadu  publiskās runas konkurss ar  devīzi „Es piedzimu laikā”, kurā vislabākos rezultātus uzrādīja Siguldas Valsts ģimnāzijas skolēni. Pamatskolas grupā Annai Šmitei (9.m) – 1.vieta, Santai Tīrumai (8.a) – 2.vieta, vidusskolas grupā Anetei Vītoliņai (12.b) – 1.vieta, Sabīnei Janiselai (12.a) – 2.vieta, Annai Grotei (12.b) – 2.vieta, Karlīnai Jansonei (11.c) – atzinība, Ievai Stepanovai (11.b) – atzinība. Lasīt vairāk →

Svešvalodu skatuves runas konkurss

Svešvalodu mācību priekšmetu nedēļas ietvaros pacilātā emocionālā gaisotnē izvērsās  skolas pasākums, kuru organizējām kopā ar Siguldas, Garkalnes, Ķekavas, Olaines, Salaspils novadu krievu valodas kā svešvalodas mācību priekšmeta skolotājiem.

Saltajā 1. februāra rītā uz Siguldas Valsts ģimnāziju sabrauca skolēni un skolotāji no Pierīgas  novadiem, lai piedalītos daiļrunas konkursā par tēmām: „Mēs spēlējam un dziedam”(7.kl.), „Mūsu mazie draugi” (8.kl.), „Pasaule mums apkārt”(9.kl.). Lasīt vairāk →

Svešvalodu MA Gulbenē

Siguldas novada svešvalodu metodiskā apvienība jauno gadu ir uzsākusi ar interesantas pieredzes uzkrāšanu. 20.janvārī krievu, vācu un angļu valodas skolotāji brauca pieredzes apmaiņā uz Gulbenes novada Gulbenes Valsts ģimnāziju pie svešvalodu skolotājiem. Tā nebija tikai  skolotāju tikšanās, bet arī lietderīga saruna ar ģimnāzijas direktori „pie apaļā galda”, kura pārvērtās interesantā un radošu domu diskusijā. Lasīt vairāk →

Mācību stunda LR Saeimā

Siguldas Valsts ģimnāzijas 12.e un 12.c klašu skolēni apgūst mācību priekšmetu -politika un tiesības, vairāki skolēni ir izvēlējušies likt eksāmenu šajā mācību priekšmetā. 30.janvārī  bija  iespēja aizbraukt uz LR Saeimu un iepazīties ar tās darbību. Notika interesanta tikšanās ar partijas „Vienotība” deputātu Edvartu Smiltēnu. Lasīt vairāk →

Pieredzes apmaiņa Rīgas Valsts 1. ģimnāzijā

2012. gada 24. janvārī gan Siguldas novada, gan Salaspils, Olaines, Ķekavas  matemātikas skolotāji apmeklēja Rīgas Valsts 1. ģimnāziju, lai iegūtu jaunas idejas, pieredzi un paaugstinātu matemātikas skolotāja kompetenci. Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas kolēģi dalījās pieredzē mācību stundu pasniegšanā, piedāvājot vērot atklātās stundas par tēmām „Eksponentvienādojumi ar parametru”, „Funkcijas grafiku transformācijas”, „Saliktas funkcijas atvasinājums”, „Ierādiusa aprēķināšana vienādsānu trijstūrī”, „Deltoīds”. Lasīt vairāk →

„Draudzīgā aicinājuma dienas” atklāšanas pasākums 2012. gada 26. janvārī Melngalvju namā

Pirms vairāk kā septiņdesmit gadiem toreizējais Latvijas Valsts Ministru prezidents Kārlis Ulmanis aizsāka Draudzīgā aicinājuma tradīciju – ik gadu 28. janvārī cieņā un pateicībā par stipro pamatu, ko ikviena cilvēka personībai un profesionalitātei ieliek skola, aicināja atbalstīt un atcerēties savu pirmo skolu, tai ziedojot un dāvinot grāmatas. Lasīt vairāk →

Siguldas Valsts ģimnāzijas skolniecei Magdalēnai Mudulei zelta medaļa Valsts bioloģijas olimpiādē

No 26. līdz 28. janvārim Latvijas universitātes Bioloģijas fakultātē norisinājās 34. Valsts bioloģijas olimpiāde, kurā Siguldas Valsts ģimnāzijas 9. klases skolniece Magdalēna Mudule izcīnīja 1. vietu un saņēma zelta medaļu.

Par olimpiādes norisi stāsta Siguldas VĢ bioloģijas skolotāja Līga Sausiņa: „Atšķirībā  no citu mācību priekšmetu olimpiādēm bioloģijas olimpiāde ilgst 3 dienas un tajā tiek pārbaudītas ne tikai skolēnu teorētiskās zināšanas, bet arī praktiskās iemaņas pētnieciskajā darbībā. Lasīt vairāk →