SVĢ atbalsts skolēniem

  • Informējam, ka līdz šim Siguldas Valsts ģimnāzija pēc ģimeņu lūguma ir atbalstījusi 23 skolēnus, nodrošinot viņus ar attālinātā mācīšanas procesa veikšanai nepieciešamajiem datoriem. Iespēju un resursu robežās SVĢ turpina atbalstīt skolēnus. Ja nepieciešams atbalsts, sazinieties ar klases audzinātāju un direktora vietnieci Arnitu Čoiču e-klases sistēmā.
  • Ja skolēnam nepieciešams paņemt skolas telpu garderobes zonā atstātās mantas, aicinām skolēnu sazināties ar klases audzinātāju, ievērojot visus valstī noteiktos piesardzības pasākumus, šīs mantas var saņemt skolā.
  • Attālināto mācību procesa laikā skolēniem un viņu vecākiem tiek piedāvāts skolas psiholoģes Intas Kursītes un sociālā pedagoga Ārijas Nuķes atbalsts. Lai saņemtu šo atbalstu, lūdzu, sazinies ar psiholoģi vai sociālo pedagogu e-klases sistēmā.
  • Lai uzturētu skolas biedru un klases kopienas sajūtu, piedāvājam aktivitāti digitālā satikšanās “SVĢ mācās attālināti”.