Par metodisko centru

Siguldas Valsts ģimnāzijas reģionāli metodiskais un pedagogu tālākizglītības centrs

Centra darbības mērķi un uzdevumi:

  • Piedāvāt pedagogu profesionālās pilnveides pasākumus Siguldas Valsts ģimnāzijas, Siguldas novada, Garkalnes novada, Inčukalna novada, Krimuldas novada, Ropažu novada, Sējas novada, Saulkrastu novada, Mālpils novada, Salacgrīvas novada, Ādažu novada vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem pedagogu profesionālās kompetences pilnveides ietvaros;
  • organizēt metodiskas konferences, seminārus, pieredzes pasākumus ar mērķi paaugstināt pedagogu profesionālo kompetenci;
  • sniegt atbalstu Valsts ģimnāzijas un plānošanas reģiona izglītības iestādēm zinātniskās pētniecības jomā un izcilības veicināšanā, organizējot un nodrošinot skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrādi vai dalību mācību priekšmetu olimpiādēs.
  • veidojot pedagogu profesionālās pilnveides programmu piedāvājumu, sadarboties ar citām Valsts ģimnāzijām, Latvijas universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centru, Latvijas universitātes, Rīgas Stradiņa universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes mācībspēkiem, Mūžizglītības un kultūras institūtu „Vitae” u.c.
  • nodrošināt valsts ģimnāzijas bibliotēkā esošās informācijas, aktuālās mācību un metodiskās literatūras drukātā un digitālā formā pieejamību plānošanas reģiona izglītojamajiem un pedagogiem.

Centra vadītāja – Siguldas  Valsts ģimnāzijas direktora vietniece Vaira Siliņa

E – pasts vaira.silina@svg.lv

mob.tel.  28353819

Centra metodiķe –  Dagnija Apine

e- pasts dagnija.apine@svg.lv

mob.tel. 29148190

Bibliotēkas vadītāja –   Madara Židaua

e- pasts madara.zidaua@svg.lv

mob.tel. 22160919