Par skolu

2017./2018.mācību gadā Siguldas Valsts ģimnāzijā mācās 489 izglītojamie. Ir trīs 7. klases, trīs 8. klases, trīs 9. klases, četras 10. klases, četras 11. klases un trīs 12. klases.
Vidusskolā tiek piedāvātas:

  • matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma;
  • humanitārā un sociālā virziena valodu programma;
  • humanitārā un sociālā virziena cilvēkzinību programma;
  • vispārizglītojošā virziena programma;