Par skolu

2018./2019.mācību gadā Siguldas Valsts ģimnāzijā mācās 501 izglītojamais. Ir četras 7. klases, trīs 8. klases, trīs 9. klases, četras 10. klases, četras 11. klases un četras 12. klases.
Ģimnāzijā tiek piedāvātas:

  • PAMATIZGLĪTĪBAS OTRĀ POSMA (7. – 9.KLASE) PROGRAMMA | MATEMĀTIKAS VIRZIENS (“A” un “B” VARIANTS)
  • PAMATIZGLĪTĪBAS OTRĀ POSMA (7. – 9.KLASE) PROGRAMMA | VALODU VIRZIENS
  • VISPĀRĒJĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS MATEMĀTIKAS, DABASZINĪBU UN TEHNIKAS VIRZIENA PROGRAMMA
  • VISPĀRĒJĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ VIRZIENA PROGRAMMA (“A” un “B” VARIANTS)