Par skolu

2020./2021.mācību gadā Siguldas Valsts ģimnāzijā mācās 502 izglītojamie. Ir četras 7. klases, četras 8. klases, četras 9. klases, četras 10. klases, trīs 11. klases un četras 12. klases.
Ģimnāzijā tiek piedāvātas:

  • PAMATIZGLĪTĪBAS OTRĀ POSMA (7. – 9.KLASE) PROGRAMMA | MATEMĀTIKAS VIRZIENS (“A” un “B” VARIANTS)
  • PAMATIZGLĪTĪBAS OTRĀ POSMA (7. – 9.KLASE) PROGRAMMA | VALODU VIRZIENS
  • VISPĀRĒJĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS MATEMĀTIKAS, DABASZINĪBU UN TEHNIKAS VIRZIENA PROGRAMMA
  • VISPĀRĒJĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ VIRZIENA PROGRAMMA (“A” un “B” VARIANTS)