Ievērojami Siguldas Valsts ģimnāzijas absolventi

 Izcilākie sportisti, 30. – to gadu absolventi: 

Jūlijs Mednis, Visvaldis Ziediņš, Edgars Vilciņš, Leonīds Ezergailis, Arnolds Zariņš, Arnolds Kalniņš un citi.

Pēckara gadu absolventi: 

Tusnelda Celmiņa, Latvijas Valsts universitātes ārzemju literatūras katedras docente, literatūrzinātniece Saulcerītei Viesei, latviešu valodas skolotājas Rasma Rozentāle, Ritma Birzniece, Anna Bērze, Lidija Rozīte, Valda Stulpāne un Ruta Būde.

Četrdesmito un piecdesmito gadu absolventi: 

Literatūrzinātniece Saulcerīte Viese, muzikoloģe Vizbulīte Bērziņa, mākslinieks Zigurds Zuze, aktieris Juris Strenga, LLU Mehanizācijas institūta direktors Edgars Lāčgalvis, ZPS “Krimulda” galvenais zootehniķis Roberts Sīmansons, Latviešu strēlnieku muzeja direktors Vilnis Stinkulis.

Sešdesmito gadu absolventi: 

Lidotājs Jānis Riekstiņš, Vecbebru sovhoztehnikuma direktors Jānis Plūme, dzejnieks Leons Briedis, aktieri Marina Janaus un Rolands Zagorskis, vēlākais laikraksta “Izglītība” redaktors Felikss Zvaigznons, slalomisti Andis un Ziedonis Kordes, divkārtējais PSRS čempions slalomā Jānis Ciaguns, apgāda “Likteņstāsti” direktore Anita Mellupe, teātra zinātniece Guna Zeltiņa, aktieri Anita Grūbe, Dace Eversa un Juris Kalniņš, tekstilmākslinieks Viesturs Bērziņš, tēlniece Solveiga Vasiļjeva, pedagoģijas zinātņu doktore Ilze Stikāne.

Skolotāji, kas ziedojuši Siguldas Valsts ģimnāzijai (agrāk – Siguldas 1. vidusskola) lielu daļu sava mūža, enerģijas un mīlestības:

Helga Baltiņa, Ausma Birkhāne, Velta Lielbārde, Lūcija Kvāle, Ritma Birzniece, Ilga Skutāne, Zigurds Reinhards, Vilma Mača, Zenta Riekstiņa, Vera Balcere, Mudīte Ūdre, Millija Martini, Vanda Tabaka, Uldis Tabaks, Anastasija Miž-Mišina, Juris Akmentiņš, Dzidra Ādamsone, Rasma Rozentāle, Aina Raudziņa, Regīna Jercīte, Hugo Jercītis, Ausma Dzēriņa, Vija Nemme, Antons Skutāns, Uldis Deisons, Eduards Kaļķis,Daina Štāla, Dzidra Korde, Ņina Špiko, Aija Zanda, Tekla Silanža, Veneranda Urtāne, Marija Bērena, Mirdza Dziļuma, Aija Kokina (Eglīte), Vita Ernstsone, Ruta Leimane, Gunārs Puķītis un daudzi citi.