Informācijas dienas

Informācijas diena skolēniem un viņu vecākiem, kuri 2019./2020. mācību gadā vēlas mācīties Siguldas Valsts ģimnāzijas 7.klasē – trešdien, 24. aprīlī, plkst. 18.00 Siguldas Valsts ģimnāzijas zālē.

Pamatizglītības otrā posma (7. – 9.klase) programmas:

  • Valodu virziena programma
  • Matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programma (2 varianti).

Informācijas diena skolēniem un viņu vecākiem, kuri 2019./2020. mācību gadā vēlas mācīties Siguldas Valsts ģimnāzijas 10.klasē – piektdien, 26. aprīlī, plkst. 18.00 Siguldas Valsts ģimnāzijas zālē.

Vispārējās vidējās izglītības programmas:

  • Matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programma;
  • Vispārizglītojošā virziena izglītības programma (2 varianti).