Informācijas dienas

Informācijas diena skolēniem un viņu vecākiem, kuri 2018./2019. mācību gadā vēlas mācīties Siguldas Valsts ģimnāzijas 7.klasē – otrdien, 24. aprīlī, plkst. 18.00 Siguldas Valsts ģimnāzijas zālē.

  • Pamatizglītības otrā posma (7. – 9.klase) programma;

Informācijas diena skolēniem un viņu vecākiem, kuri 2018./2019. mācību gadā vēlas mācīties Siguldas Valsts ģimnāzijas 10.klasē – ceturtdien, 26. aprīlī, plkst. 18.00 Siguldas Valsts ģimnāzijas zālē.

Vispārējās vidējās izglītības programmas:
  • Matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programma;
  • Vispārizglītojošā virziena izglītības programma (2 varianti).