Uzņemšanas kārtība uz 7. un 10.klasi

Klase Elektroniskais pieteikums Dokumentu iesniegšana Iestājpārbaudījums Rezultāti
7.klase līdz 19.maijam 1.jūnijs (9:00-16:00) 2.jūnijs (pl. 10:00) Rezultāti
10.klase līdz 19.maijam 12.jūnijs (9:00-16:00) 13.jūnijs (pl. 10:00) Rezultāti


Izglītības programmu mācību stundu plāni:
7.klase:

10.klase:

Dokumenti uz 7.klasi

  1. Elektroniskais pieteikums (termiņš 2017.gada 19.maijs).
  2. Klases liecība (direktora apstiprināta).
  3. 1 fotokartiņa dokumentam (3×4).
  4. Vecāku iesniegums (labots 17.05.2017.) Siguldas Valsts ģimnāzijas direktoram (ģimnāzijas veidlapa, atrodama skolas mājaslapā).
  5. Skolēna dzimšanas apliecība, pase vai ID karte jāuzrāda, iesniedzot dokumentus.

Dokumenti uz 10.klasi

Dokumenti jāieliek plastikāta kabatiņā