Uzņemšanas kārtība uz 7. un 10.klasi

Klase Elektroniskais pieteikums Dokumentu iesniegšana Iestājpārbaudījums Rezultāti
7.klase līdz 21.maijam 4.jūnijs (9.00-16.00) 5.jūnijs (pl. 10.00) 07.06.2018.
10.klase līdz 21.maijam 18.jūnijs (9.00-16.00) 19.jūnijs (pl. 10.00) 21.06.2018.


Izglītības programmu mācību stundu plāni:
7.klase:

10.klase:

Dokumenti uz 7.klasi

  1. Elektroniskais pieteikums (termiņš 2018.gada 21.maijs).
  2. Klases liecība (direktora apstiprināta).
  3. 1 fotokartiņa dokumentam (3×4).
  4. Vecāku iesniegums  Siguldas Valsts ģimnāzijas direktoram (ģimnāzijas veidlapa).
  5. Izdrukāts un vecāku parakstīts izvēlētais mācību plāns.
  6. Skolēna dzimšanas apliecība, pase vai ID karte jāuzrāda, iesniedzot dokumentus.

Dokumenti uz 10.klasi

Dokumenti jāieliek plastikāta kabatiņā