Uzņemšanas kārtība uz 7. un 10.klasi

Klase Elektroniskais pieteikums Dokumentu iesniegšana Iestājpārbaudījums Rezultāti
7.klase
10.klase

Izglītības programmu mācību stundu plāni:
7.klase

10.klase:

Dokumenti uz 7.klasi

 1. Elektroniskais pieteikums (termiņš 2019.gada 29.maijs).
 2. Pieteikums programmai papīra formātā jāiesniedz, sniedzot pārējos dokumentus:
  Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) matemātikas virziena (“A”variants) programmas klasei
  Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) matemātikas virziena(“B” variants) programmas klasei
  Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) valodu programmas klasei
 3. Klases liecība (direktora apstiprināta).
 4. 1 fotokartiņa dokumentam (3×4).
 5. Vecāku iesniegums  Siguldas Valsts ģimnāzijas direktoram (ģimnāzijas veidlapa).
 6. Izdrukāts un vecāku parakstīts izvēlētais mācību plāns.
 7. Skolēna dzimšanas apliecība, pase vai ID karte jāuzrāda, iesniedzot dokumentus.

Dokumenti uz 10.klasi

 1. Elektroniskais pieteikums (termiņš 2019.gada 29.maijs).
 2. Pieteikums programmai papīra formātā jāiesniedz, sniedzot pārējos dokumentus:
  – Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmas klasei
  – Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena (“A” variants) programmas klasei
  – Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena (“B” variants) programmas klasei
 3. Apliecība par pamatizglītību kopā ar sekmju izrakstu (kopija, oriģināls jāuzrāda).
 4. Vispārējā medicīniskā karte (026/u).
 5. 2 fotokartītes dokumentiem (3×4).
 6. Vecāku iesniegums Siguldas Valsts ģimnāzijas direktoram (ģimnāzijas veidlapa).
 7. Pase vai ID karte jāuzrāda, iesniedzot dokumentus.

Dokumenti jāieliek plastikāta kabatiņā

Elektroniskais pieteikums uz 8. vai 9.klasi

Elektroniskais pieteikums uz 11. vai 12.klasi