Aktualitātes

Informatīva sanāksme vecākiem “10. klašu uzņemšana Siguldas Valsts ģimnāzijā 2024./25. m.g.” 19. martā plkst. 18.00 skolas Svētku zālē (3.stāvā).

Elektroniskā reģistrēšanās iestājai skolā no 2.05 līdz 26.06.