Skolēnu radošie darbi

11.klašu stundās top “Aforismu kūka” un citi reklāmas “gardumi” par K.Skalbes pasakām

*********************************************************************************************************************

Mūsu skolas personības

2018.gada novembrī simtgadi svinēs ne tikai Latvija, bet arī Siguldas Valsts ģimnāzija. Gaidot šos svarīgos notikumus, 7.-9.klašu skolēni decembrī latviešu valodas stundu laikā aktīvi darbojās radošā projektā “Mūsu skolas personības”, lai noskaidrotu, kādi cilvēki Siguldas Valsts ģimnāzijā ir pavadījuši mācību vai darba laiku.

Vispirms bija nepieciešams saprast, ko nozīmē jēdziens personība. Tas ir cilvēks, kas ar saviem darbiem, uzskatiem vai attieksmi spēj būt paraugs un iedvesmotājs citiem. Tas ir cilvēks, kas piesaista, atbalsta, uzrunā un palīdz kļūt labākiem.

Izrādās – mūsu skola ir ļoti bagāta ar dažādam personībām. Tajā ir mācījušies slaveni aktieri, režisori, rakstnieki, sportisti, sabiedriskie darbinieki, ārsti, zinātnieki, politiķi, mākslinieki un dažādu citu profesiju pārstāvji. Tajā joprojām strādā skolotāji, kas spēj iedvesmot un būt līdzās. Tajā joprojām mācās skolēni, kurus citi apbrīno.

Strādājot grupās, 7.-9.klašu skolēnu uzdevums bija radīt vizuālu materiālu, kurā būtu sniegta informācija par četrām mūsu skolas personībām. Darbs bija jānoformē tā, lai tas ir vizuāli pievilcīgs, interesants un saprotams. Skolēni radošajā procesā izmantoja dažādas prasmes un kompetences: intervijas veidošanu, informācijas atlasi un apstrādi, prasmi sadarboties, plānot, meklēt risinājumus, argumentēt, kā arī izmantot vizuālās mākslas stundās gūto pieredzi.

Labākos darbus iespējams redzēt skolas informatīvi metodiskajā centrā. Aizejiet un apskatieties! Iespējams, tur ieraudzīsiet sevi vai vismaz sev ļoti labi pazīstamus cilvēkus.