Dabaszinātņu MC

Dabaszinātņu MC sastāvā ir 7 skolotāji, kuri māca fiziku, ķīmiju un bioloģiju Skolotāji ir ar plašu pieredzi, kas ikdienā tiek izmantota dažādos veidos organizējot mācību procesu, kā arī vadot novada metodisko darbu dabaszinātņu jomā un daloties pieredzē ar citiem skolotājiem caur dažādiem kursiem. Tāpat arī katru gadu skolotāji augstā līmenī spēj sagatavot skolēnus centralizētajiem eksāmeniem bioloģijā.

SVĢ skolēni regulāri piedalās dabaszinātņu olimpiāžu valsts posmā (tas nozīmē ka ir starp labākajiem 30 tā gada skolēniem attiecīgajā priekšmetā) un iegūst godalgotas vietas. Tāpat katru gadu veiksmīgi tiek aizstāvēti skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi valsts līmenī.

 Jānis Bukins

fizikas skolotājs, dabaszinātņu metodiskā centra vadītājs

bakalaura grāds ekonomikā, bakalaura grāds fizikā, fizikas un dabaszinību skolotāja kvalifikācija ar tiesībām mācīt dabaszinātņu ķīmijas saturu.
Siguldas novada Dabaszinātņu (fizikas un ģeogrāfijas) mācību jomas vadītājs
Latvijas fizikas skolotāju asociācijas biedrs un valdes loceklis

LU Ekselences balvas ieguvējs fizikā

2019.gadā saņēmis Siguldas Gada balvu izglītībā nominācijā “Gada nozīmīgākais izglītības nozares popularizētājs”
janis.bukins@svg.lv
2023./2024. m.g. māca fiziku 10.a, 10.b, 10.c, 10.d, 11.a, 11.b, 11.c, 12.b  klasē, dizainu un tehnoloģijas 12.b klasē

 Vaira Siliņa

bioloģijas skolotāja
Izglītības zinātņu maģistrs (Mg.sc.educ.)
Siguldas novada izglītības metodiķe, bioloģijas CE vērtētāja, VISC ārštata metodiķe
Saņēmusi IZM VISC Atzinības rakstus “Par ieguldīto darbu skolēnu kvalitatīvai sagatavošanai valsts līmeņa bioloģijas olimpiādei” – 2000, 2001, 2004., 2006., 2013., 2015., 2016. gadā
Saņēmusi Ata Kronvalda balvu par ievērojamu ieguldījumu talantīgāko skolēnu apzināšanā un izglītošanā
Saņēmusi IZM Pateicību “ Par ieguldījumu skolēnu sagatavošanā starptautiskajām mācību priekšmetu olimpiādēm”
Saņēmusi Draudzīgā Aicinājuma fonda medaļu un Atzinības rakstu „Par skolēnu sagatavošanu starptautiska mēroga mācību sasniegumiem.”
Saņēmusi VISC Atzinības rakstu “Par skolēna sagatavošanu dalībai Eiropas Savienības jauno zinātnieku konkursos Dublinā un Milānā “
Saņēmusi apbalvojumu “Siguldas novada Gada cilvēks izglītībā 2016” par skolēnu sagatavošanu un izciliem skolēnu sasniegumiem valsts un starptautiska mēroga olimpiādēs, kā arī kvalitatīvu metodisko darbību.
Saņēmusi VIKNVA Atzinības rakstu ” Par radošu sadarbību ar Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas valsts aģentūru kvalitatīvai izglītības attīstībai.”
Bioloģijas skolotāju asociācijas biedre
vaira.silina@svg.lv

2023./2024. m.g. māca bioloģiju 10.a, 10.c klasē

 Līga Sausiņa bioloģijas skolotāja
Maģistra grāds bioloģijā
Siguldas novada Dabaszinātņu (ķīmijas un bioloģijas) mācību jomas vadītāja
bioloģijas CE veidotāja un labotāja
bioloģijas mācību grāmatu autore, pedagogu tālākizglītības programmu izstrādātāja un vadītāja
Bioloģijas skolotāju asociācijas biedrs
Saņēmusi A.Kronvalda balvu par nozīmīgu ieguldījumu pedagoģiskajā darbā un jaunatnes zinātniski pētnieciskā darba organizēšanā un vadīšanā
Saņēmusi Draudzīgā aicinājuma fonda medaļu par radošu darbu skolēnu izglītošanā.
Saņēmusi LR IZM Atzinību par ilggadīgu un profesionālu skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības vadīšanu
Saņēmusi apbalvojumu “Siguldas novada Gada cilvēks izglītībā”
liga.sausina@svg.lv
2023./2024. m.g. māca bioloģiju 11.c, 12.c klasēs
 Āra Strazdiņa bioloģijas skolotāja
Maģistra grāds bioloģijā, pedagoģijā
ara.starzdina@svg.lv
 Ilona Brakovska ķīmijas, bioloģijas un dabaszinību skolotāja
Maģistra grāds pedagoģijā, maģistra grāds vides zinātnē
ilona.brakovska@svg.lv
 Solvita Lapiņafizikas un datorikas skolotāja
augstākā izglītība pedagoģijā, fizikas,matemātikas un informātikas skolotājs
solvita.lapina@svg.lv
Ilva Kresse
ķīmijas skolotāja
maģistra grāds ķīmijā
ilva.kresse@svg.lv
Ilze Koļesnikova
Ģeogrāfijas skolotāja

Ģeogrāfijas maģistrs ( Mg.geo)

Saņēmusi Draudzīgā aicinājuma balvu par skolēnu sagatavošanu izciliem starptautiskiem sasniegumiem olimpiādēs

Vairākkārtīgi saņēmusi gan Izglītības un zinātnes ministrijas VISC Atzinības rakstus par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā valsts ģeogrāfijas olimpiādēm, gan Siguldas novada domes Atzinības rakstus par profesionālo meistarību un ieguldījumu darbā ar talantīgajiem skolēniem

ilze.kolesnikova@svg.lv

 
Morics Roberts Mūrnieks
Ģeogrāfijas skolotājs

Ģeogrāfijas maģistrs ( Mg.geo)

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes Egila Birznieka Jauno ģeogrāfu skolas organizators. Ilgadēja pieredze Valsts ģeogrāfijas olimpiāžu rīkošanā un uzdevumu sastādīšanā, starptautisko ģeogrāfijas olimpiāžu atlases rīkošanā, izlases pavadīšanās starptautiskajās olimpiādēs.
Baltijas ģeogrāfijas olimpiādes “Baltic iGEO” organizatoru komitejas biedrs (2018, vadītājs 2023).
Ministru kabineta apbalvojumi par audzēkņu sasniegumiem starptautiskajās mācību
priekšmetu olimpiādēs (2021, 2022).

morics.murnieks@svg.lv

2023./2024.m. g. māca ģeogrāfiju 10.a, b, c, d, e klasēs
Izolde Helma Gūtmane
Dabaszinību skolotāja
PPMF bakalaura programmas “Skolotājs” studente
apakšprorammā bioloģijas, matemātikas skolotājs

izolde.gutmane@svg.lv

2023./2024.m. g. māca dabaszinības 10.d,11.d,12.d klasēs
Laura Lūķe-Čāmāne
Ķīmijas skolotāja
Bakalaura grāds tiesību zinātnē, bakalaura grāds ķīmijā, LU Ķīmijas fakultātes maģistrantūras 2.kursa studente, RPIVA sertifikāts, kas apliecina tiesības veikt pedagoģisko darbu.

laura.luke-camane@svg.lv

2023./2024.m. g. māca ķīmiju 8.a,b,c,e 9.a,b,c,d,e klasē