Sadarbība

PROJEKTI

 

Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu sektora projekts Nr.2017-1-LV01-KA101-035273 “Jaunas pieejas matemātikas apguvē” 

SVĢ pārmaiņu projekta galvenais mērķis ir  pedagogu profesionālo zināšanu un prasmju pilnveidošana matemātikas metodikā Anglijas izglītības iestādēs. Šī projekta ietvaros 2018.gada aprīlī uz Angliju dosies 3 Siguldas Valsts ģimnāzijas pedagogi, lai apgūtu  kursus matemātikas metodikā un iepazītu Anglijas izglītības sistēmu, apmeklējot vietējās izglītības iestādes. Galvenais uzdevums ir aktīvi iesaistīties kursu norisē un aktivitātēs, kā arī novērot Anglijas izglītības iestāžu darbību un metodes, lai pēcāk izvēlētos piemērotākās no tām, un integrētu SVĢ turpmākajā mācību procesā.

SADARBĪBA

   

Pedagogu un izglītojamo mobilitāte un pieredzes apmaiņa.

Kontaktpersona: Inguna Vuškāne, inguna.vuskane@svg.lv

   

Dalība pētījumā “Alkohola lietošanas izplatība un paradumi 7.-9.klašu skolēnu vidū Latvijā” programmas “Runājot par alkoholu” ietvaros.

Kontaktpersona: Iveta Celmiņa, iveta.celmina@svg.lv

 

 

Bankas ekspertu izglītojošas lekcijas un diskusijas par finanšu aktualitātēm Latvijā, mācot skolēniem ekonomiskas saimniekošanas pamatprincipus.

Kontaktpersona: Anita Millere, anita.millere@svg.lv

   

Centralizēto eksāmenu satura izstrāde un vērtēšana. Dalība semināros Metodisko apvienību vadītājiem.

Kontaktpersona: Vaira Siliņa, vaira.silina@svg.lv

   

Sadarbība ar Vidzemes Jauno ģeogrāfu skolu Vidzemes atklātās ģeogrāfijas olimpiādes organizēšanā.

Kontaktpersona: Ilze Koļesnikova, ilze.kolesnikova@svg.lv

   Sadarbība valsts līmeņa projektā “Vēsture ap mums”.

Kontaktpersona: Inese Berga, inese.berga@svg.lv

   

Izglītojamo ekskursijas uz ASV vēstniecību, vēstniecības pārstāvju vieslekcijas. Dalība programmā “Izcilība un sasniegumi mācīšanā” (TEA).

Kontaktpersona: Juta Upīte, juta.upite@svg.lv

   

Sadarbība franču valodas publiskās runas konkursa rīkošanā.

Kontaktpersona: Linda Zvaigzne,  linda.zvaigzne@svg.lv

   

Noslēgts sadarbības līgums par zinātnes un pētniecības darbu, inovatīvu elementu ieviešanu mācību procesā un tehniskās jaunrades veicināšanu.

Kontaktpersona: Inguna Vuškāne, inguna.vuskane@svg.lv

   

Sadarbība Zinātniski pētniecisko darbu izstrādē, skolēnu izglītošanā par studijām Rīgas Stradiņa universitātē un turpmākās karjeras iespējām.

Kontaktpersona: Rūdolfs Kalvāns, rudolfs.kalvans@svg.lv

  2017./2018.mācību gadā uzsākts 12 interaktīvu nodarbību cikls 7.- 9. klašu skolēniem, kas taps īstenots trīs mācību gadu garumā.

Kontaktpersona: Iveta Vārpiņa, iveta.varpina@svg.lv

  Sadarbība pasākumā “Novadu spēles”. Tā ir komandu spēle, kuras laikā 10.-12.klašu skolēniem ir iespēja satikties ar citu novadu jauniešiem un kopīgā komandu spēlē izvērtēt sava novada attīstības iespējas un kopīgi diskutēt par jauniešu iespējām un lomu sava reģiona un Latvijas nākotnes veidošanā.

Kontaktpersona: Anita Ūdre, anita.udre@svg.lv

  Krievu valodas pedagogu idejas un ieteikumi pasākumiem un uzdevumiem. Pieredzes apmaiņas pasākumu apmeklējums.

Kontaktpersona: Valentīna Rišē, valentina.rise@svg.lv

  Noslēgts sadarbības līgums par jauniešu uzņēmējdarbības izglītības veicināšanu un Skolēnu mācību uzņēmumu veidošanu.

Kontaktpersona: Inese Zlaugotne, inese.zlaugotne@svg.lv