STEM

STEM klubs “S! Kvants “

STEM ir zinātnē (Science), tehnoloģijās (Technology), inženierzinātnēs (Engineering) un
matemātikā (Math) balstīta mācīšanās, integrējot minētās disciplīnas nodarbībās.
STEM kluba nodarbībās ar dažādu materiālu, instrumentu un tehniku palīdzību skolēni veido
praktiskas un zinātniskas konstrukcijas, kā arī veic dabaszinību eksperimentus, vēro dabas
parādības, piedalās praktiskos un teorētiskos konkursos.

7.-9.klašu skolēniem, klubu vada skolotāja Solvita Lapiņa.

308.kabinetā, pirmdienās 9., 10.stunda
(vai citos laikos, vienojoties individuāli ar skolēniem)