Latviešu valodas un literatūras MC

***

Latviešu valodas skolotājas vienmēr ir radošos meklējumos. Stundās pārdomāti izmantojot visdažādākās metodes, kā arī informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, sasniedzam ļoti augstus rezultātus gan 9.klašu, gan 12.klašu eksāmenos, ik gadu stabili ierindojoties starp Latvijas labākajām skolām.

Katru gadu metodiskais centrs rīko tikšanās ar žurnālistiem, literātiem un citām kultūras pasaules personībām, aicinot piedalīties arī citu novada skolu skolēnus un skolotājus. Tiek organizēti projekta darbi dažādās klašu grupās, latviešu valodas olimpiādes, radošo darbu izstādes skolas informācijas centrā un dažādi konkursi.

Lai pilnveidotu savu profesionālo meistarību, skolotājas regulāri izstrādā metodiskos darbus un piedalās Siguldas novada metodisko darbu skatēs, gūstot augstu novērtējumu.

Lepojamies, ka mūsu talantīgākie skolēni pēdējo gadu laikā ieguvuši godalgotas vietas valsts latviešu valodas un literatūras olimpiādēs, kā arī valsts zinātniski pētniecisko darbu skatēs.

​​

  Ilze Zīriņa-Eglīte

 latviešu valodas un literatūras skolotāja,
metodiskā centra vadītāja
 filoloģijas maģistrs (Mg. philol.)Saņēmusi Siguldas novada pašvaldības Pateicību par skolēnu sagatavošanu sekmīgai dalībai Latvijas skolēnu 44. zinātniski pētniecisko darbu konferencē un par skolēnu sagatavošanu sekmīgai dalībai starpnovadu latviešu valodas un literatūras olimpiādē (2020.) ilze.zirina-eglite@svg.lv
 
 Inguna Vuškāne

 latviešu valodas un literatūras skolotāja, Siguldas novada valodu (latviešu valodas un literatūras) mācību jomas vadītāja
 pedagoģijas maģistrs (Mg.paed.)
inguna.vuskane@svg.lv
 Inta Janule

 latviešu valodas un literatūras skolotāja
 profesionālais pedagoģijas maģistrs (Mg. paed.)Valsts Izglītības satura un eksaminācijas centra (VISC) ārštata  metodiķe, latviešu valodas centralizētā eksāmena (CE) vērtētāja.Saņēmusi Siguldas novada pašvaldības Pateicību par skolēnu sagatavošanu sekmīgai dalībai starpnovadu latviešu valodas un literatūras olimpiādē, kā arī Latviešu valodas un literatūras valsts 46. olimpiādē (2020.)
 inta.janule@svg.lv
 Iveta CelmiņaIveta Celmiņa

latviešu valodas un literatūras skolotāja
 pedagoģijas bakalaursSaņēmusi Siguldas novada pašvaldības Pateicību par skolēnu sagatavošanu sekmīgai dalībai starpnovadu latviešu valodas un literatūras olimpiādē, kā arī Latviešu valodas un literatūras valsts 46. olimpiādē (2020.) iveta.celmina@svg.lvSaņēmusi Siguldas novada pašvaldības “Gada balvu izglītībā” un  pateicību par skolēnu sagatavošanu sekmīgai dalībai starpnovadu latviešu valodas un literatūras olimpiādē, kā arī Latviešu valodas un literatūras valsts 47. olimpiādē (2021. gadā iegūta 2.vieta). 
Lāse Vilka

 latviešu valodas un literatūras skolotāja
maģistra grāds izglītībā, latviešu valodas un literatūras, un krievu valodas un literatūras skolotāja kvalifikācija
lase.vilka@svg.lv
Kristīne Ūzuliņa

 latviešu valodas un literatūras skolotāja
 profesionālais bakalaurs izglītībā. Saņēmusi Siguldas novada pašvaldības Pateicību par skolēnu sagatavošanu sekmīgai dalībai starpnovadu latviešu valodas un literatūras olimpiādē, kā arī Latviešu valodas un literatūras valsts 46. olimpiādē (2020.)
kristine.uzulina@svg.lv

 
Eva Bērze

 latviešu valodas un literatūras skolotāja

eva.berze@svg.lv
 2023./2024.m. g. māca latviešu valodu un literatūru 7.a, 7.e, 8.e klasē