Volejbols

Siguldas Valsts ģimnāzijā  darbojas volejbola pulciņš, kuru vada pieredzējušais skolotājs Normunds Šulte.
Volejbolā katru gadu  trenējas apmēram 60  skolēni no ģimnāzijas, kā arī ir iespēja trenēties skolēniem no citām skolām.
Darbojas četras grupas – 7. – 9. klašu meitenes un zēni, 10. – 12. klašu meitenes un zēni.
Skolēni piedalās gan novada, gan starpnovadu un republikas sacensībās, gūstot atzinīgus rezultātus. Skolā tiek organizētas sacensības starp klasēm, kā arī lielāka mēroga pasākumi, kā, piemēram, „TOP kauss”.

Nodarbību grafiks.
Meitenēm – pirmdienās un trešdienās: 7.-9.klases 16.00-17.30; 10.-12.klases 17.30-19.00.
Zēniem – otrdienās un ceturtdienās: 7.-12.klases (ar prasmēm) 16.00-18.00; 7.-12.klases (iesācējiem) 18.00-19.30.