Volejbols

Siguldas Valsts ģimnāzijā  darbojas volejbola pulciņš, kuru vada pieredzējušais skolotājs Normunds Šulte.
Volejbolā katru gadu  trenējas apmēram 60  skolēni no ģimnāzijas, kā arī ir iespēja trenēties skolēniem no citām skolām.
Darbojas četras grupas – 7. – 9. klašu meitenes un zēni, 10. – 12. klašu meitenes un zēni.
Skolēni piedalās gan novada, gan starpnovadu un republikas sacensībās, gūstot atzinīgus rezultātus. Skolā tiek organizētas sacensības starp klasēm, kā arī lielāka mēroga pasākumi, kā, piemēram, „TOP kauss”.

Nodarbību grafiks

Volejbols meitenēm

Pirmdienās un trešdienās plkst.16.00-17.30 7.-9. klase, plkst. 17.30-19.00 10.-12. klase, SSC

Volejbols zēniem

Otrdien un ceturtdien plkst. 17.00-20.00, piektdien plkst.17.00-19.00, SSC

Nodarbības notiek Siguldas Sporta centrā. Jautājumu gadījumā rakstiet uz e-pastu normunds.sulte@svg.lv