Volejbols

Siguldas Valsts ģimnāzijā  darbojas volejbola pulciņš, kuru vada pieredzējušais skolotājs Normunds Šulte.
Volejbolā katru gadu  trenējas apmēram 60  skolēni no ģimnāzijas, kā arī ir iespēja trenēties skolēniem no citām skolām.
Darbojas četras grupas – 7. – 9. klašu meitenes un zēni, 10. – 12. klašu meitenes un zēni.
Skolēni piedalās gan novada, gan starpnovadu un republikas sacensībās, gūstot atzinīgus rezultātus. Skolā tiek organizētas sacensības starp klasēm, kā arī lielāka mēroga pasākumi, kā, piemēram, „TOP kauss”.

Nodarbību grafiks

    Pirmdiena – 15.50-17.20  7.-9. kl. meitenes  Siguldas SC, Antra Šverna
                           – 17.20-18.50  10.-12. kl. meitenes, Siguldas SC, Antra Šverna
   Otrdiena –  16.45-18.15 10.-12. kl. zēni, Siguldas SC, Normunds Šulte
                      – 18.15-19.45 7.-9.kl. zēni,   Siguldas S,C Normunds Šulte
  Trešdiena – 15.50-17.20  7.-9. kl. meitenes,  Siguldas pilsētas vsk., Antra Šverna
                       – 17.20-18.50  10.-12. kl.meitenes, Siguldas pilsētas vsk., Antra Šverna
  Ceturtdiena – 16.45-18.15 10.-12. kl. zēni, Siguldas SC, Normunds Šulte
                           – 18.15-19.45 7.-9.kl. zēni,   Siguldas SC, Normunds Šulte