Skolas darbība skaitļos

 

Izglītojamo skaits Siguldas Valsts ģimnāzijā

 

Obligāto optimālā līmeņa (12.klase) CE rezultātu salīdzinājums 2022./23. m.g.

 

SVĢ vieta Draudzīgā aicinājuma fonda skolu reitingā 2022./23. m.g.

 CE rezultāti ģimnāziju konkurencē